HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPACORE AQ 48860
HEMPACORE AQ 48860
HEMPACORE AQ 48860 е еднокомпонентно, на водна основа, без съдържание на хлор,  физически  съхнещо, набъбващо покритие за пасивна противопожарна защита на структурна стомана срещу пожари на целулоза.
HEMPACORE AQ 48860
HEMPACORE AQ 48860
Описание

HEMPACORE AQ 48860 е еднокомпонентно, на водна основа, без съдържание на хлор, физически  съхнещо, набъбващо покритие за пасивна противопожарна защита на структурна стомана срещу пожари на целулоза. То не съдържа летливи органични съединения и е подходящо за приложение в работилница и на работната площадка.

 

Препоръчителна употреба:

 

1. Като набъбващо покритие за противопожарна защита за конструктивни стомани при вътрешни условия, където може да се очаква възникване на конденз. Подходящо за І-греди, І-колони и кухи секции.

2. Като покритие за ремонт и поправки за повредени зони на прясно нанесен HEMPACORE AQ.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 10000 / Бял.
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно, % 67 ±3
Теоретична покривност: 1 м2/л 
Точка на възпламеняване : 100 °C
Относително тегло: 1,4 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 15 минути 20°C и 750 микрона
Сух при допир: 1 час 20°C и 750 микрона
Сух, готов за употреба: 8 часа 20°C и 750 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 0 гр/л
Срок на годност: 12 месеца, 5°C - 30°C
                                      Срокът на годност се намалява при температура на съхраняване над: 30°C
                                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разтворител (макс. об.): Не се препоръчва
Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,023”
Налягане на дюзата: 200 бара  (Консултирайте се с ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ)
                              (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: Вода
Номинална дебелина на слоя, сух: Дебелината на сухия слой (DFT) зависи от изискваната пожароустойчивост, както и от коефициента на плътност (Нр/А) на стоманения елемент. Свържете се с местния представител   на Hempel, за да получите повече информация.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.

 

 

Мерки за сигурност
Бъдете внимателни. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPACORE AQ 48860 е еднокомпонентно, на водна основа, без съдържание на хлор, физически  съхнещо, набъбващо покритие за пасивна противопожарна защита на структурна стомана срещу пожари на целулоза. То не съдържа летливи органични съединения и е подходящо за приложение в работилница и на работната площадка.

 

Препоръчителна употреба:

 

1. Като набъбващо покритие за противопожарна защита за конструктивни стомани при вътрешни условия, където може да се очаква възникване на конденз. Подходящо за І-греди, І-колони и кухи секции.

2. Като покритие за ремонт и поправки за повредени зони на прясно нанесен HEMPACORE AQ.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 10000 / Бял.
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно, % 67 ±3
Теоретична покривност: 1 м2/л 
Точка на възпламеняване : 100 °C
Относително тегло: 1,4 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 15 минути 20°C и 750 микрона
Сух при допир: 1 час 20°C и 750 микрона
Сух, готов за употреба: 8 часа 20°C и 750 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 0 гр/л
Срок на годност: 12 месеца, 5°C - 30°C
                                      Срокът на годност се намалява при температура на съхраняване над: 30°C
                                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разтворител (макс. об.): Не се препоръчва
Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,023”
Налягане на дюзата: 200 бара  (Консултирайте се с ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ)
                              (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: Вода
Номинална дебелина на слоя, сух: Дебелината на сухия слой (DFT) зависи от изискваната пожароустойчивост, както и от коефициента на плътност (Нр/А) на стоманения елемент. Свържете се с местния представител   на Hempel, за да получите повече информация.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.

 

 

Бъдете внимателни. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.