HEMPEL - Търсене на продукти
Антикорозионни грундове за бетон

Антикорозионни грундове за бетон

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител, епоксидна боя,с добра устойчивост към питейна и морска вода, нефт и абразия. Безвредна за зърнени товари.
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR SEALER 05990
HEMPADUR SEALER 05990 е двукомпонентен епоксиден продукт с нисък вискозитет.Добре проникващ в бетонови повърхности.
HEMPADUR SEALER 05990
HEMPADUR SEALER 05990