HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPACORE ONE FD 43601
HEMPACORE ONE FD 43601
HEMPACORE ONE FD 43601 е еднокомпонентно, на основата на органични разтворители, физически изсъхващо, набъбващо покритие за пасивна противопожарна защита на стомана срещу целулозни пожари.
HEMPACORE ONE FD 43601
HEMPACORE ONE FD 43601
Описание

HEMPACORE ONE FD 43601 е еднокомпонентно, на основата на органични разтворители, физически изсъхващо, набъбващо покритие за пасивна противопожарна защита на структурна стомата срещу целулозни пожари.

Препоръчителна употреба:

  •  Като набъбваща противопожарна защита за структурна стомана за външно и вътрешно приложение. Подходящо за I-греди, I-колони и кухи секции.
  •  Като покритие за ремонт и поправки за повредени зони на прясно нанесен HEMPACORE ONE 43601.
  •  Като нанасяно в работилница, набъбващо покритие за увеличаване ефективността на работа
  •  Нанася се до 1100 микрона  дебелина на сухия слой за покритие (еквивалентно на 1466 микрона  дебелина на мокрия слой.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 10000 / Бяло.

Повърхност: Гладка

Сухо вещество,обемно % : 75± 3

Теоретична покривност: 1 м2/л - 750 микрона

Точка на възпламеняване : 5 °C

Изсъхване на повърхността: 15 минути при 20°C и 750 микрона

Относително тегло: 1.3 кг/л

Сух на допир:  20 минути при 20°C и 750 микрона

Сух за работа: 16 часа при 20° и 750 микрона

Срок на годност: 12 месеца

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 310 гр/л                   

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Четка /

Разтворител (макс. об.):        Не се препоръчва

Диаметър на дюзата: 0.017" до 0.023 "

Налягане на дюзата: 200 бара

                                      (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080 или HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух: Дебелината на сухия слой (DFT) зависи от изискваната пожароустойчивост, както и от коефициента на плътност (Hp/A) на стоманения елемент.

Свържете се с нас за да получите повече информация.

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPACORE ONE FD 43601 е еднокомпонентно, на основата на органични разтворители, физически изсъхващо, набъбващо покритие за пасивна противопожарна защита на структурна стомата срещу целулозни пожари.

Препоръчителна употреба:

  •  Като набъбваща противопожарна защита за структурна стомана за външно и вътрешно приложение. Подходящо за I-греди, I-колони и кухи секции.
  •  Като покритие за ремонт и поправки за повредени зони на прясно нанесен HEMPACORE ONE 43601.
  •  Като нанасяно в работилница, набъбващо покритие за увеличаване ефективността на работа
  •  Нанася се до 1100 микрона  дебелина на сухия слой за покритие (еквивалентно на 1466 микрона  дебелина на мокрия слой.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 10000 / Бяло.

Повърхност: Гладка

Сухо вещество,обемно % : 75± 3

Теоретична покривност: 1 м2/л - 750 микрона

Точка на възпламеняване : 5 °C

Изсъхване на повърхността: 15 минути при 20°C и 750 микрона

Относително тегло: 1.3 кг/л

Сух на допир:  20 минути при 20°C и 750 микрона

Сух за работа: 16 часа при 20° и 750 микрона

Срок на годност: 12 месеца

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 310 гр/л                   

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Четка /

Разтворител (макс. об.):        Не се препоръчва

Диаметър на дюзата: 0.017" до 0.023 "

Налягане на дюзата: 200 бара

                                      (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080 или HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух: Дебелината на сухия слой (DFT) зависи от изискваната пожароустойчивост, както и от коефициента на плътност (Hp/A) на стоманения елемент.

Свържете се с нас за да получите повече информация.

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.