HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 15553
HEMPADUR 15553
HEMPADUR 15553  е двукомпонентна полиамидна епоксидна боя . Тя се втвърдява до гъвкаво, добре прилепващо покритие с добра абразия и удароустойчивост. Съдържа цинков фосфат. Втвърдява се до (-10)°С
HEMPADUR 15553
HEMPADUR 15553
Описание

HEMPADUR 15553 е двукомпонентна полиамидна епоксидна боя. Тя се втвърдява до гъвкаво, добре прилепващо покритие с добра абразия и удароустойчивост. Съдържа цинков фосфат. Втвърдява се до (-10) °С.

 

Препоръчителна употреба:

  • HEMPADUR 15553 може да се използва като грунд за системи НЕМРАТЕХ, HEMPADUR и HEMPATHANE.
  • Bъpxy горещо галванизирани стоманени повърхности, алуминий и неръждаема стомана в средно корозивни среди.
  • HEMPADUR 15553  е подходящ и когато награпяването на повърхността не е възможно.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

Цвят/Оттенък:   бял със сивкав или жълтеникав оттенък/11630       

Повърхност:  гладък 

Сухо вещество, обемно, %: 55±1

Теоретична покривност:  11.0 м2/л - 50 микрона

Температура на възпламеняване:   30 °C

Относително тегло: 1.5 кг/литър

Суха повърхност: 20 минути при 20°C

Напълно сух:  1,5 часа при 20°C

Напълно втвърден:  7 дни при 20°C

Летливи органични съединения: 387гр/литър

Годност:   1/2 година (20°C) от датата на производството. В зависимост от условията на съхранение, може да е необходимо механично разбъркване преди използване.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Съотношение на смесване:  Основа 15557 : Втвърдител 98021

                                                3:1 обемни части

Метод на нанасяне:         Безвъздушен спрей                 Четка

Разредител:                      08450 (5%)                               08450 (5%)

Живот на сместа:              2 часа (20°С)

Размер на дюзата:           .017” - .019”

Налягане на дюзата:        175 бapа

                                          (Данните за нанасяне с безвъздушен спрей са ориентировъчни и са обект на регулиране)

Почистване на инструментите:  HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610

Дебелина на слоя, сух:      50 микрона

Дебелина на слоя, мокър:100 микрона

 

Мерки за сигурност
Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте. Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони.

HEMPADUR 15553 е двукомпонентна полиамидна епоксидна боя. Тя се втвърдява до гъвкаво, добре прилепващо покритие с добра абразия и удароустойчивост. Съдържа цинков фосфат. Втвърдява се до (-10) °С.

 

Препоръчителна употреба:

  • HEMPADUR 15553 може да се използва като грунд за системи НЕМРАТЕХ, HEMPADUR и HEMPATHANE.
  • Bъpxy горещо галванизирани стоманени повърхности, алуминий и неръждаема стомана в средно корозивни среди.
  • HEMPADUR 15553  е подходящ и когато награпяването на повърхността не е възможно.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

Цвят/Оттенък:   бял със сивкав или жълтеникав оттенък/11630       

Повърхност:  гладък 

Сухо вещество, обемно, %: 55±1

Теоретична покривност:  11.0 м2/л - 50 микрона

Температура на възпламеняване:   30 °C

Относително тегло: 1.5 кг/литър

Суха повърхност: 20 минути при 20°C

Напълно сух:  1,5 часа при 20°C

Напълно втвърден:  7 дни при 20°C

Летливи органични съединения: 387гр/литър

Годност:   1/2 година (20°C) от датата на производството. В зависимост от условията на съхранение, може да е необходимо механично разбъркване преди използване.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Съотношение на смесване:  Основа 15557 : Втвърдител 98021

                                                3:1 обемни части

Метод на нанасяне:         Безвъздушен спрей                 Четка

Разредител:                      08450 (5%)                               08450 (5%)

Живот на сместа:              2 часа (20°С)

Размер на дюзата:           .017” - .019”

Налягане на дюзата:        175 бapа

                                          (Данните за нанасяне с безвъздушен спрей са ориентировъчни и са обект на регулиране)

Почистване на инструментите:  HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610

Дебелина на слоя, сух:      50 микрона

Дебелина на слоя, мокър:100 микрона

 

Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте. Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони.