HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 15590
HEMPADUR 15590
HEMPADUR 15590 е двукомпонентен епоксиден грунд, специално за употреба при повърхности, изложени на сериозна абразия.
HEMPADUR 15590
HEMPADUR 15590
Описание

HEMPADUR 15590 е двукомпонентен епоксиден грунд, специално за употреба при повърхности, изложени на сериозна абразия.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като бластиращ грунд за дебелослойни епоксидни системи при потопени и непотопени зони в съответствие със спецификацията.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 56880/ Червен

Повърхност: Полугланц

Сухо вещество, обемно, % 44 ±1

Теоретична покривност: 11 m2/л - 40 микрона

Температура на възпламеняване : 26 °C

Специфично тегло: 1,3 кг/литър

Повърхностно изсъхване: 1 часа 20°C

Пълно изсъхване: 3,5 часа 20°C

Напълно втвърден: 7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) :499 g/l

Срок на годност: 1 години за ОСНОВАТА и 3 година (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство (при съхранение в затворен съд) (25°C). В зависимост от условията на съхранение, преди употреба може да се наложи механично разбъркване.

                             Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия, смесен продукт: 15590

Отношение на смесване: ОСНОВА 15599: ВТВЪРДИТЕЛ 95100

                                        15 : 4 обемни единици

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей

Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%)

Годност на сместа: 2 часа 20°C

Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,019”

Налягане на дюзата: 150 bar

(Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух: 40 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 100 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.:Консултирайте се с представител на HEMPEL

Интервал на повторно нанасяне, мин.:вижте Консултирайте се с представител на HEMPEL

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 15590 е двукомпонентен епоксиден грунд, специално за употреба при повърхности, изложени на сериозна абразия.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като бластиращ грунд за дебелослойни епоксидни системи при потопени и непотопени зони в съответствие със спецификацията.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 56880/ Червен

Повърхност: Полугланц

Сухо вещество, обемно, % 44 ±1

Теоретична покривност: 11 m2/л - 40 микрона

Температура на възпламеняване : 26 °C

Специфично тегло: 1,3 кг/литър

Повърхностно изсъхване: 1 часа 20°C

Пълно изсъхване: 3,5 часа 20°C

Напълно втвърден: 7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) :499 g/l

Срок на годност: 1 години за ОСНОВАТА и 3 година (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство (при съхранение в затворен съд) (25°C). В зависимост от условията на съхранение, преди употреба може да се наложи механично разбъркване.

                             Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия, смесен продукт: 15590

Отношение на смесване: ОСНОВА 15599: ВТВЪРДИТЕЛ 95100

                                        15 : 4 обемни единици

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей

Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%)

Годност на сместа: 2 часа 20°C

Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,019”

Налягане на дюзата: 150 bar

(Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух: 40 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 100 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.:Консултирайте се с представител на HEMPEL

Интервал на повторно нанасяне, мин.:вижте Консултирайте се с представител на HEMPEL

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.