HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
Hempadur 15600
Hempadur 15600
HEMPADUR 15600 е двукомпонентна епоксидна, втвърдяваща се боя с амин адукт, с отлична адхезия към стомана, устойчивост на суров петрол и повечето рафинирани петролни продукти.
Hempadur 15600
Hempadur 15600
Hempadur 15600
Описание

HEMPADUR 15600 е двукомпонентна епоксидна, втвърдяваща се боя с амин адукт, с отлична адхезия към стомана, устойчивост на суров петрол и повечето рафинирани петролни продукти.

Препоръчителна употреба:
 

  • Като покритие на товарни петролни танкове на нефтени танкери в съответствие с изискванията на IMO-PSPC (Резолюция MSC.288(87)).
  • Подходяща също и като покритие за широка гама от товарни танкове на продуктови танкери, както и покритие на танкове за битови отпадни води, промивни течности, хладилни танкове за риба и др.
  • Може да се използва също и в баластни танкове, на които е необходимо да бъде нанесено покритие съгласно изискванията на IMO-PSPC (Резолюция MSC. 215(82)).
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 11150* / Сив.
Повърхност: Полугладка
Сухо вещество,обемно, % 77 ±2
Теоретична покривност: 4,8 m2/л - 160 микрона
Температура на  възпламеняване :31°C
Специфично тегло: 1,6 kg/литър
Повърхностно изсъхване: 1,5 час 20°C
Пълно изсъхване: 3,5 час 20°C
Напълно втвърден: 3 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 226 g/l
Срок на годност: 2 години за ОСНОВАТА и 1 година (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство. В зависимост от условията на съхранение, преди употреба може да се наложимеханично разбъркване-
                                       * други нюанси в съответствие с асортиментната листа.
                                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 15600
Съотношение на смесване: ОСНОВА 15609: ВТВЪРДИТЕЛ 95600
                                           7,6 : 2,4 обемни единици
                                           85 : 15 на единица тегло
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка (поправки)
Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (5%)
Годност на сместа (Безвъздушно пръскане): 1 час при 20°C (Консултирайте се с отделните Инструкции за приложение.)
Годност на сместа(Четка): 75 минути, при 20°C (Консултирайте се с отделните Инструкции за приложение.)
Период на индукция: - Консултирайте се с представител на Hempel
Диаметър на дюзата: 0,019 - 0,023”
Налягане на дюзата: 200 bar

                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат нарегулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 160 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 200 микрона
Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение
Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 15600 е двукомпонентна епоксидна, втвърдяваща се боя с амин адукт, с отлична адхезия към стомана, устойчивост на суров петрол и повечето рафинирани петролни продукти.

Препоръчителна употреба:
 

  • Като покритие на товарни петролни танкове на нефтени танкери в съответствие с изискванията на IMO-PSPC (Резолюция MSC.288(87)).
  • Подходяща също и като покритие за широка гама от товарни танкове на продуктови танкери, както и покритие на танкове за битови отпадни води, промивни течности, хладилни танкове за риба и др.
  • Може да се използва също и в баластни танкове, на които е необходимо да бъде нанесено покритие съгласно изискванията на IMO-PSPC (Резолюция MSC. 215(82)).

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 11150* / Сив.
Повърхност: Полугладка
Сухо вещество,обемно, % 77 ±2
Теоретична покривност: 4,8 m2/л - 160 микрона
Температура на  възпламеняване :31°C
Специфично тегло: 1,6 kg/литър
Повърхностно изсъхване: 1,5 час 20°C
Пълно изсъхване: 3,5 час 20°C
Напълно втвърден: 3 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 226 g/l
Срок на годност: 2 години за ОСНОВАТА и 1 година (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство. В зависимост от условията на съхранение, преди употреба може да се наложимеханично разбъркване-
                                       * други нюанси в съответствие с асортиментната листа.
                                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 15600
Съотношение на смесване: ОСНОВА 15609: ВТВЪРДИТЕЛ 95600
                                           7,6 : 2,4 обемни единици
                                           85 : 15 на единица тегло
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка (поправки)
Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (5%)
Годност на сместа (Безвъздушно пръскане): 1 час при 20°C (Консултирайте се с отделните Инструкции за приложение.)
Годност на сместа(Четка): 75 минути, при 20°C (Консултирайте се с отделните Инструкции за приложение.)
Период на индукция: - Консултирайте се с представител на Hempel
Диаметър на дюзата: 0,019 - 0,023”
Налягане на дюзата: 200 bar

                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат нарегулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 160 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 200 микрона
Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение
Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.