HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 35560
HEMPADUR 35560
HEMPADUR 35560 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворители, епоксидна боя с полиамид адукт, която се втвърдява до покритие с добра устойчивост на прясна вода.
HEMPADUR 35560
HEMPADUR 35560
HEMPADUR 35560
Описание

HEMPADUR 35560 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворители, епоксидна боя с полиамид адукт, която се втвърдява до покритие с добра устойчивост на прясна вода.

Препоръчителна употреба:

  • Като покритие в резервоари за питейна вода и тръбопроводи.
  • Като самогрундиращо покритие, главно за области, които са подложени на абразия и / или на високо корозионна среда; Например зони подложени на изпръскване, мостове, палуби и кейове.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


Нюанс / Цвят: 20320 / Cream
Повърхност:Лъскава
Обем на твърдите частици, %: 100
Теоретична разходна норма: 5 m2/л - 200 микрона
Точка на възпламеняване: 100 °C
Специфично тегло: 1.4 кг/литър
Сух на допир: прибл. 10 часа при 20°C
Напълно сух:7 дни при 20°C

Суха повърхност: прибл. 12 часа при 20°C
Through-dry: прибл. 16 часа при 20°C
Съдържание на летливи органични съединения(VOC) :0 гр./л
Срок на годност: 3 години за БАЗАТА и 1 година (25 ° C ) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство. Преди употреба може да е необходимо механично разбъркване.
                                          * Други нюанси според списъка с асортименти.
                                           Посочените физически константи са номинални данни съгласно одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 35560
Съотношение на смесване: БАЗА 35569 : ВТВЪРДИТЕЛ 98560
                                               6.8 : 2 обемни единици
Методи за нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител: (макс.обем): Не разреждайте.
Живот на сместа: 1.5 часа при 20°C
                              45 минути (35°C)
Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.025 "
Налягане на дюзата: 220 бара минимум
                                    (Данните за безвъздушно пръскане са показателни и подлежат на корекция)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 200 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 200 микрона
Повторен интервал на нанасяне, мин.: консултирайте се с представител на Hempel
Повторен интервал на нанасяне, макс.: консултирайте се с представител на Hempel

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 35560 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворители, епоксидна боя с полиамид адукт, която се втвърдява до покритие с добра устойчивост на прясна вода.

Препоръчителна употреба:

  • Като покритие в резервоари за питейна вода и тръбопроводи.
  • Като самогрундиращо покритие, главно за области, които са подложени на абразия и / или на високо корозионна среда; Например зони подложени на изпръскване, мостове, палуби и кейове.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


Нюанс / Цвят: 20320 / Cream
Повърхност:Лъскава
Обем на твърдите частици, %: 100
Теоретична разходна норма: 5 m2/л - 200 микрона
Точка на възпламеняване: 100 °C
Специфично тегло: 1.4 кг/литър
Сух на допир: прибл. 10 часа при 20°C
Напълно сух:7 дни при 20°C

Суха повърхност: прибл. 12 часа при 20°C
Through-dry: прибл. 16 часа при 20°C
Съдържание на летливи органични съединения(VOC) :0 гр./л
Срок на годност: 3 години за БАЗАТА и 1 година (25 ° C ) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство. Преди употреба може да е необходимо механично разбъркване.
                                          * Други нюанси според списъка с асортименти.
                                           Посочените физически константи са номинални данни съгласно одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 35560
Съотношение на смесване: БАЗА 35569 : ВТВЪРДИТЕЛ 98560
                                               6.8 : 2 обемни единици
Методи за нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител: (макс.обем): Не разреждайте.
Живот на сместа: 1.5 часа при 20°C
                              45 минути (35°C)
Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.025 "
Налягане на дюзата: 220 бара минимум
                                    (Данните за безвъздушно пръскане са показателни и подлежат на корекция)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 200 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 200 микрона
Повторен интервал на нанасяне, мин.: консултирайте се с представител на Hempel
Повторен интервал на нанасяне, макс.: консултирайте се с представител на Hempel

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.