HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 35760
HEMPADUR 35760
HEMPADUR 35760 е двукомопонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител фенол-епоксидна боя. Тя образува дълготрайно защитно покритие с много висока устойчивост на корозия и химически вещества.
HEMPADUR 35760
HEMPADUR 35760
HEMPADUR 35760
Описание

HEMPADUR 35760 е двукомопонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител фенол-епоксидна боя. Тя образува дълготрайно защитно покритие с много висока устойчивост на корозия и химически вещества.

Препоръчителна употреба:

  1.    Като покритие на нови и стари резервоари, съхраняващи нефт, горива, биогорива и широка гама химически вещества.
  2.    Може да бъде подсилено със стъклени влакна за формиране на устойчиво, с повишена здравина покритие.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ на Нюанси/Цветове: 20320 Кремав цвят

Повърхност: Полу-лъскаво

Сухо вещество, обемно, %:  100%

Теоретична покривност:  3 м2/л  - 300 микрона

Точка на запалване :  65 °С

Относително тегло: 1,4 кг/л

Сух при допир: 9 часа 20°C

Напълно втвърден: 5 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 35 гр/л

                                        

                                         Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

  Версия; смесен продукт: 35760

  Отношение на смесване:Основа 35769 : Втвърдител 98760

                                        6.4:3.6 Обемно, Разбъркайте ВТВЪРДИТЕЛЯ преди да го добавите към ОСНОВАТА.

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка/Валяк

Разредител: да не се разрежда

Живот на сместа:  40 минути

Диаметър на дюзата:  0.019 - 0.031 " (Консултирайте се с ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ)

Налягане на дюзата: 250 бара

                                (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух:  250 - 600 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 250 - 600 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от спецификацията

Интервал на повторно нанасяне, макс.: В зависимост от спецификацията

Мерки за сигурност

Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.

HEMPADUR 35760 е двукомопонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител фенол-епоксидна боя. Тя образува дълготрайно защитно покритие с много висока устойчивост на корозия и химически вещества.

Препоръчителна употреба:

  1.    Като покритие на нови и стари резервоари, съхраняващи нефт, горива, биогорива и широка гама химически вещества.
  2.    Може да бъде подсилено със стъклени влакна за формиране на устойчиво, с повишена здравина покритие.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ на Нюанси/Цветове: 20320 Кремав цвят

Повърхност: Полу-лъскаво

Сухо вещество, обемно, %:  100%

Теоретична покривност:  3 м2/л  - 300 микрона

Точка на запалване :  65 °С

Относително тегло: 1,4 кг/л

Сух при допир: 9 часа 20°C

Напълно втвърден: 5 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 35 гр/л

                                        

                                         Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

  Версия; смесен продукт: 35760

  Отношение на смесване:Основа 35769 : Втвърдител 98760

                                        6.4:3.6 Обемно, Разбъркайте ВТВЪРДИТЕЛЯ преди да го добавите към ОСНОВАТА.

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка/Валяк

Разредител: да не се разрежда

Живот на сместа:  40 минути

Диаметър на дюзата:  0.019 - 0.031 " (Консултирайте се с ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ)

Налягане на дюзата: 250 бара

                                (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух:  250 - 600 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 250 - 600 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от спецификацията

Интервал на повторно нанасяне, макс.: В зависимост от спецификацията

Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.