HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 45182
HEMPADUR 45182
HEMPADUR 45182 е двукомпонентна епоксидна боя, втвърдяваща се чрез модифицирано полиамидно съединение при ниска температура.
HEMPADUR 45182
HEMPADUR 45182
Описание

HEMPADUR 45182 е двукомпонентна епоксидна боя, втвърдяваща се чрез модифицирано полиамидно съединение при ниска температура.

Препоръчителна употреба:

  1. За повърхности изложени на влиянието на морската вода и като свързващ слой между епоксидна боя и физически изсъхващи бои.
  2. Свързващо покритие за противообрастващи покрития.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 25150 / жълто-сив
Повърхност: гладка
Сухо вещество, обемно, %: 46 ± 1
Теоретична покривност: 4.6 м2/л - 100 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 483 гр/л

Суха повърхност: 1 час при 20°C
Напълно втвърден: 7 дни при 20°C
Напълно сух: около 4,5 часа при 20°C
Относително тегло: 1.3 кг/л
Температура на възпламеняване: 23 °C
                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 45182
Отношение на смесване: БАЗА 45187 : ВТВЪРДИТЕЛ 98180

                                          4 : 1 обемни части
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител (макс.об.): 08450 (5%) / 08450 (5%)
Живот на сместа: 3 часа при 20°C
Диаметър на дюзата:0.023 "
Налягане на дюзата: 200 бара
                           (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 225 микрона
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 45182 е двукомпонентна епоксидна боя, втвърдяваща се чрез модифицирано полиамидно съединение при ниска температура.

Препоръчителна употреба:

  1. За повърхности изложени на влиянието на морската вода и като свързващ слой между епоксидна боя и физически изсъхващи бои.
  2. Свързващо покритие за противообрастващи покрития.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 25150 / жълто-сив
Повърхност: гладка
Сухо вещество, обемно, %: 46 ± 1
Теоретична покривност: 4.6 м2/л - 100 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 483 гр/л

Суха повърхност: 1 час при 20°C
Напълно втвърден: 7 дни при 20°C
Напълно сух: около 4,5 часа при 20°C
Относително тегло: 1.3 кг/л
Температура на възпламеняване: 23 °C
                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 45182
Отношение на смесване: БАЗА 45187 : ВТВЪРДИТЕЛ 98180

                                          4 : 1 обемни части
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител (макс.об.): 08450 (5%) / 08450 (5%)
Живот на сместа: 3 часа при 20°C
Диаметър на дюзата:0.023 "
Налягане на дюзата: 200 бара
                           (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 225 микрона
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.