HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671 е двукомпонентно, фенол-епоксидно(с новолак) покритие, втвърдяващо се с аминов адукт, с много добра адхезия и устойчивост към висока температура, вода и химични продукти.
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671
Описание

HEMPADUR 85671 е двукомпонентно, фенол-епоксидно(с новолак) покритие, втвърдяващо се с аминов адукт, с много добра адхезия и устойчивост към висока температура, вода и химични продукти.

Препоръчителна употреба:

  1. Като вътрешно покритие на резервоари, водопроводи и др. за гореща вода, солна луга, суров нефт и др.
  2. За покритие на резервоари за питейна вода
  3. Като грунд в специфични системи за боядисване
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:№ Нюанси/Цветове: 11150* / Светло сив
Повърхност: гладка
Сухо вещество, обемно, %: 68 ± 1
Теоретична покривност: 6.8 м2/л - 100 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 316 гр/л

Пълно изсъхване: 6,5 часа при 20°C
Напълно втвърдяване: 7 дни при 20°C
Сух на допир:  4 - 6 часа при 20°C
Специфично тегло: 1.7 кг/л
Температура на възпламеняване: 25 °C
Суха повърхност: 1.5 часа 20°C
Срок на годност: 1 година (20°C) от датата на производство. Срокът на годност намаля при съхранение на температура над  20°C.

                                     
                                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия; смесен продукт: 85671
Съотношение при смесването: БАЗА 85675 : ВТВЪРДИТЕЛ 97371

                                                    8.8 : 1.2 обемни части
                                                    13.8 : 1.0 тегло
Методи на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка (поправяне)
Разредител (макс.об.): HEMPEL'S THINNER 08450
Живот на сместа: 3 часа при 20°C
Диаметър на дюзата: 0.018 - 0.021 "
Налягане на дюзата:200 бара
                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Време за индукция: 15 минути при 20°C

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 85671 е двукомпонентно, фенол-епоксидно(с новолак) покритие, втвърдяващо се с аминов адукт, с много добра адхезия и устойчивост към висока температура, вода и химични продукти.

Препоръчителна употреба:

  1. Като вътрешно покритие на резервоари, водопроводи и др. за гореща вода, солна луга, суров нефт и др.
  2. За покритие на резервоари за питейна вода
  3. Като грунд в специфични системи за боядисване

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:№ Нюанси/Цветове: 11150* / Светло сив
Повърхност: гладка
Сухо вещество, обемно, %: 68 ± 1
Теоретична покривност: 6.8 м2/л - 100 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 316 гр/л

Пълно изсъхване: 6,5 часа при 20°C
Напълно втвърдяване: 7 дни при 20°C
Сух на допир:  4 - 6 часа при 20°C
Специфично тегло: 1.7 кг/л
Температура на възпламеняване: 25 °C
Суха повърхност: 1.5 часа 20°C
Срок на годност: 1 година (20°C) от датата на производство. Срокът на годност намаля при съхранение на температура над  20°C.

                                     
                                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия; смесен продукт: 85671
Съотношение при смесването: БАЗА 85675 : ВТВЪРДИТЕЛ 97371

                                                    8.8 : 1.2 обемни части
                                                    13.8 : 1.0 тегло
Методи на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка (поправяне)
Разредител (макс.об.): HEMPEL'S THINNER 08450
Живот на сместа: 3 часа при 20°C
Диаметър на дюзата: 0.018 - 0.021 "
Налягане на дюзата:200 бара
                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Време за индукция: 15 минути при 20°C

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.