HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR AvantGuard 550
HEMPADUR AvantGuard 550
HEMPADUR AvantGuard 550 е двукомпонентен, епоксиден грунд с активиран цинк в съответствие с изискванията за Ниво 3, тип II в SSPC Paint 20, 2002. HEMPADUR AvantGuard 550 работи като обогатено с цинк епоксидно покритие, осигуряващо по-висока механична устойчивост.
HEMPADUR AvantGuard 550
HEMPADUR AvantGuard 550
Описание

HEMPADUR AvantGuard 550 е двукомпонентен, епоксиден грунд с активиран цинк в съответствие с изискванията за Ниво 3, тип II в SSPC Paint 20, 2002. HEMPADUR AvantGuard 550 работи като обогатено с цинк епоксидно покритие, осигуряващо по-висока механична устойчивост. Може да използва ASTM D520, тип II цинков прах.


Препоръчителна употреба:

Като грунд, подходящ за дългосрочна защита на стоманени повърхности в силно корозивна среда.


Характеристики:

 

  • Намалява ефекта от корозията и предлага отлична защита
  • Добра механична устойчивост, също и при условия на циклични промени в температурите с подобрена устойчивост на напукване чрез висока гъвкавост и самовъзстановяване на микро пукнатини.
  • Висок толерантност към различни климатични условия (висока температура и влажност) по време на работа, както и голяма дебелина на сухия слой.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 19840/ Тъмно сиво
Повърхност: Гладка
Обем на твърдите частици,%: 65 ±1
Теоретична норма на пръскане: 10,8 m2/л  - 60 микрона
Точка на възпламеняване : 29 °C
Специфично тегло: 1,9 kg/литър
Повърхностно изсъхване: 10 минути при 20°C
Пълно изсъхване: 1,5 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 318 g/l
Срок на годност: 1 години за ОСНОВАТА и 3 година (25°C/77°F) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство.
                          Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: HEMPADUR AvantGuard 550
Отношение на смесване: ОСНОВА 1734U: ВТВЪРДИТЕЛ 97043
                                       4 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне: Безвъздушен спрей / Въздушен спрей / Четка / Валяк /
Разтворител (макс. об.): 08450 (10%) / 08450 (15%) / 08450 (5%) / 08450 (5%)
Годност на сместа: 3 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,021”
Налягане на дюзата: 220 bar
                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
                               Използвайте филтър с минимален размер на меша 250 микрона.

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 60 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 90 микрона
Интервал на повторно нанасяне, мин.:Консултурайте се с представител на Hempel
Интервал на повторно нанасяне, мин.:Консултурайте се с представител на Hempel

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR AvantGuard 550 е двукомпонентен, епоксиден грунд с активиран цинк в съответствие с изискванията за Ниво 3, тип II в SSPC Paint 20, 2002. HEMPADUR AvantGuard 550 работи като обогатено с цинк епоксидно покритие, осигуряващо по-висока механична устойчивост. Може да използва ASTM D520, тип II цинков прах.


Препоръчителна употреба:

Като грунд, подходящ за дългосрочна защита на стоманени повърхности в силно корозивна среда.


Характеристики:

 

  • Намалява ефекта от корозията и предлага отлична защита
  • Добра механична устойчивост, също и при условия на циклични промени в температурите с подобрена устойчивост на напукване чрез висока гъвкавост и самовъзстановяване на микро пукнатини.
  • Висок толерантност към различни климатични условия (висока температура и влажност) по време на работа, както и голяма дебелина на сухия слой.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 19840/ Тъмно сиво
Повърхност: Гладка
Обем на твърдите частици,%: 65 ±1
Теоретична норма на пръскане: 10,8 m2/л  - 60 микрона
Точка на възпламеняване : 29 °C
Специфично тегло: 1,9 kg/литър
Повърхностно изсъхване: 10 минути при 20°C
Пълно изсъхване: 1,5 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 318 g/l
Срок на годност: 1 години за ОСНОВАТА и 3 година (25°C/77°F) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство.
                          Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: HEMPADUR AvantGuard 550
Отношение на смесване: ОСНОВА 1734U: ВТВЪРДИТЕЛ 97043
                                       4 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне: Безвъздушен спрей / Въздушен спрей / Четка / Валяк /
Разтворител (макс. об.): 08450 (10%) / 08450 (15%) / 08450 (5%) / 08450 (5%)
Годност на сместа: 3 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,021”
Налягане на дюзата: 220 bar
                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
                               Използвайте филтър с минимален размер на меша 250 микрона.

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 60 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 90 микрона
Интервал на повторно нанасяне, мин.:Консултурайте се с представител на Hempel
Интервал на повторно нанасяне, мин.:Консултурайте се с представител на Hempel

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.