HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR FAST DRY 15560
HEMPADUR FAST DRY 15560
HEMPADUR FAST DRY 15560 е двукомпонентна епоксидна боя с полиаминова добавка за втвърдяване, която има много кратък период на съхнене. Съдържа цинков фосфат.
HEMPADUR FAST DRY 15560
HEMPADUR FAST DRY 15560
HEMPADUR FAST DRY 15560
Описание

HEMPADUR FAST DRY 15560 е двукомпонентна епоксидна боя с полиаминова добавка за втвърдяване, която има много кратък период на съхнене. Съдържа цинков фосфат.

 

Препоръчителна употреба:

 

  • HEMPADUR FAST DRY 15560 може да се използва като бързо съхнещ грунд или междинен слой в системите HEMPADUR, особено за бързо препокриване в заводски условия.
  • Може да се използва и на обекти ако например се изискват ниски стойности на летливи органични компоненти.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

Нюанс/цвят:  12170* /  Сив                               

Краен слой:   гладък                                           

Сухо вещество, обемно, %:  62 ± 1                                           

Теоретична покривност:  6.2 м2/л - 100 микрона

Точка на възпламеняване:  27 °C                                

Относително тегло:  1.4 кг/л               

Суха повърхност: около половин час при 20°C       

Напълно сух: 2 часа при 20°C

Напълно втвърден: 7 дена при 20°C                             

Съдържание на летливи органични частици(VOC): 350 гр./л.                    

                        *други цветове съгласно асортиментния списък

                                Посочените физически константи са номинални данни съгласно одобрените формули на Хемпел.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия, смесен продукт:  15560

Съотношение на смесване:  база 15569 : втвърдител 97560

                                          4 : 1 обем

Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Четка

Разредител(макс.обем):         08450 (5%)      /       08450 (15%)     / 08450 (5%)

Живот на сместа:  2 часа при 20°C

Размер на дюзата:  0.019 - 0.021 "

Налягане на дюзата:  175 бара

                                     (Данните за безвъздушно пръскане са ориентировъчни и подлежат на промени)  

Почистване на инструментите:  HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Дебелина на филма, сух: 100 микрона

Дебелина на филма, мокър: 175 микрона       

Мерки за сигурност
Работете внимателно. Преди и по време на употреба съблюдавайте етикетите за безопасност по опаковката и баките с боя. Консултирайте се с Информационния лист за безопаност на материалите на Хемпел и следвайте всички местни и национални нормативи за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с очите и кожата, и не поглъщайте. Вземете предпазни мерки срещу енетуални рискове от пожар или експлозия, както и за защита на околната среда. Нанасяйте само в добре вентилирани зони.

HEMPADUR FAST DRY 15560 е двукомпонентна епоксидна боя с полиаминова добавка за втвърдяване, която има много кратък период на съхнене. Съдържа цинков фосфат.

 

Препоръчителна употреба:

 

  • HEMPADUR FAST DRY 15560 може да се използва като бързо съхнещ грунд или междинен слой в системите HEMPADUR, особено за бързо препокриване в заводски условия.
  • Може да се използва и на обекти ако например се изискват ниски стойности на летливи органични компоненти.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

Нюанс/цвят:  12170* /  Сив                               

Краен слой:   гладък                                           

Сухо вещество, обемно, %:  62 ± 1                                           

Теоретична покривност:  6.2 м2/л - 100 микрона

Точка на възпламеняване:  27 °C                                

Относително тегло:  1.4 кг/л               

Суха повърхност: около половин час при 20°C       

Напълно сух: 2 часа при 20°C

Напълно втвърден: 7 дена при 20°C                             

Съдържание на летливи органични частици(VOC): 350 гр./л.                    

                        *други цветове съгласно асортиментния списък

                                Посочените физически константи са номинални данни съгласно одобрените формули на Хемпел.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия, смесен продукт:  15560

Съотношение на смесване:  база 15569 : втвърдител 97560

                                          4 : 1 обем

Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Четка

Разредител(макс.обем):         08450 (5%)      /       08450 (15%)     / 08450 (5%)

Живот на сместа:  2 часа при 20°C

Размер на дюзата:  0.019 - 0.021 "

Налягане на дюзата:  175 бара

                                     (Данните за безвъздушно пръскане са ориентировъчни и подлежат на промени)  

Почистване на инструментите:  HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Дебелина на филма, сух: 100 микрона

Дебелина на филма, мокър: 175 микрона       

Работете внимателно. Преди и по време на употреба съблюдавайте етикетите за безопасност по опаковката и баките с боя. Консултирайте се с Информационния лист за безопаност на материалите на Хемпел и следвайте всички местни и национални нормативи за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с очите и кожата, и не поглъщайте. Вземете предпазни мерки срещу енетуални рискове от пожар или експлозия, както и за защита на околната среда. Нанасяйте само в добре вентилирани зони.