HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPADUR MASTIC 45880 е двукомпонентна, с висока съдържание на сухо вещество, дебелослойна епоксидна боя.Тя формира твърдо и здраво покритие,има добра устойчивост на влага,втвърдява се при ниска температура.
HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPADUR MASTIC 45880
Описание

HEMPADUR MASTIC 45880 е двукомпонентна, с високо съдържание на сухо вещество, дебелослойна епоксидна боя. Тя формира твърдо и здраво покритие, има добра устойчивост на влага и се втвърдява при ниска температура.

Препоръчителна употреба:

  • Като самогрундираща система за боядисване или като междинно покритие в бояджийски системи за тежък режим на работа при излагане на атмосферни условия, където се изисква ниско съдържание на VOC(летливи органични съединения) и дебелослойно покритие.
  • Особено подходящ за приложение при ниски температури (до -10°C/15°F) и където се изисква относително кратък интервал на препокриване (един ден, едно покритие).
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 12170* / Сив.

Повърхност: Полу-гланц

Сухо вещество, обемно, % 80 ± 1

Теоретична покривност: 6.4 м2/л - 125 микрона

Точка на възпламеняване : 39 °C

Относително тегло:1.5 кг/литър

Сух на допир: 3 часа 20°C

Напълно втвърден: 14 дни 10°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 216 гр/л

                                   * други нюанси в съответствие с асортиментната листа.

                                    Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия, смесен продукт: 45880

Отношение на смесване: ОСНОВА 45889 : ВТВЪРДИТЕЛ 95880

                                           3 : 1 обемни единици

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка

Разтворител (макс. об.): в зависимост от целта. Обикновено по-малко от: 5% HEMPEL'S THINNER 08450

Живот на сместа (Безвъздушно пръскане): 1 часа 20°C

Живот на сместа (Четка): 2 часа 20°C

Диаметър на дюзата: 0.017 - 0.023 "

Налягане на дюзата: 250 бара

                                   (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610, HEMPEL'S THINNER 08450

Номинална дебелина на слоя, сух: 125 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение

Интервал на повторно нанасяне, макс.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение

 

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационен лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR MASTIC 45880 е двукомпонентна, с високо съдържание на сухо вещество, дебелослойна епоксидна боя. Тя формира твърдо и здраво покритие, има добра устойчивост на влага и се втвърдява при ниска температура.

Препоръчителна употреба:

  • Като самогрундираща система за боядисване или като междинно покритие в бояджийски системи за тежък режим на работа при излагане на атмосферни условия, където се изисква ниско съдържание на VOC(летливи органични съединения) и дебелослойно покритие.
  • Особено подходящ за приложение при ниски температури (до -10°C/15°F) и където се изисква относително кратък интервал на препокриване (един ден, едно покритие).

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 12170* / Сив.

Повърхност: Полу-гланц

Сухо вещество, обемно, % 80 ± 1

Теоретична покривност: 6.4 м2/л - 125 микрона

Точка на възпламеняване : 39 °C

Относително тегло:1.5 кг/литър

Сух на допир: 3 часа 20°C

Напълно втвърден: 14 дни 10°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 216 гр/л

                                   * други нюанси в съответствие с асортиментната листа.

                                    Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия, смесен продукт: 45880

Отношение на смесване: ОСНОВА 45889 : ВТВЪРДИТЕЛ 95880

                                           3 : 1 обемни единици

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка

Разтворител (макс. об.): в зависимост от целта. Обикновено по-малко от: 5% HEMPEL'S THINNER 08450

Живот на сместа (Безвъздушно пръскане): 1 часа 20°C

Живот на сместа (Четка): 2 часа 20°C

Диаметър на дюзата: 0.017 - 0.023 "

Налягане на дюзата: 250 бара

                                   (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610, HEMPEL'S THINNER 08450

Номинална дебелина на слоя, сух: 125 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение

Интервал на повторно нанасяне, макс.: В зависимост от отделните Инструкции за приложение

 

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационен лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.