HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител, епоксидна боя,с добра устойчивост към питейна и морска вода, нефт и абразия. Безвредна за зърнени товари.
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
Описание

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител, епоксидна боя с полиамин адукт, която се втвърдява до покритие с добра устойчивост към питейна и морска вода, нефт и на износване. Приложима при дебелослойни системи, нанасяни чрез стандартно оборудване за безвъздушно пръскане. Безвредна за зърнени товари.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като дебелослойно покритие върху стомана, изложена на износване, на места където се изискват материали, несъдържащи разтворители. От второстепенно значение е пълното запазване на цвета.
  • В случаите, когато продукти, съдържащи разтворители са приемливи, HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 се предлага като заместител.
  • Като покритие в резервоари и тръбопроводи за питейна вода.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 10500* / Сив.
Повърхност: Полугланц
Сухо вещество, обемно, % : 100
Теоретична покривност: 3,3 м2/л - 300 микрона
Точка на възпламеняване : 100 °C
Относително тегло: 1.3 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 12 прибл. часа 20°C
Сух при допир: 24 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 9 гр/л
                     
                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 35530
Отношение на смесване: ОСНОВА 35539 : ВТВЪРДИТЕЛ 95530
                                            3 : 1 обемни единици
                                           Разбъркайте ВТВЪРДИТЕЛЯ преди да го добавите към ОСНОВАТА.
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разтворител (макс. об.): Не разреждайте. (Консултирайте се с отделните ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА
ПРИЛОЖЕНИЕ)

Живот на сместа: прибл. 1 час при 20°C (Консултирайте се с отделните ИНСТРУКЦИИ ЗА
НАНАСЯНЕ)
Диаметър на дюзата: 0,019 до 0,031 “
Налягане на дюзата: >250 бара
                           (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 300 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 300 микрона
 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 е двукомпонентна, дебелослойна, несъдържаща разтворител, епоксидна боя с полиамин адукт, която се втвърдява до покритие с добра устойчивост към питейна и морска вода, нефт и на износване. Приложима при дебелослойни системи, нанасяни чрез стандартно оборудване за безвъздушно пръскане. Безвредна за зърнени товари.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като дебелослойно покритие върху стомана, изложена на износване, на места където се изискват материали, несъдържащи разтворители. От второстепенно значение е пълното запазване на цвета.
  • В случаите, когато продукти, съдържащи разтворители са приемливи, HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751 се предлага като заместител.
  • Като покритие в резервоари и тръбопроводи за питейна вода.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 10500* / Сив.
Повърхност: Полугланц
Сухо вещество, обемно, % : 100
Теоретична покривност: 3,3 м2/л - 300 микрона
Точка на възпламеняване : 100 °C
Относително тегло: 1.3 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 12 прибл. часа 20°C
Сух при допир: 24 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 9 гр/л
                     
                      Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 35530
Отношение на смесване: ОСНОВА 35539 : ВТВЪРДИТЕЛ 95530
                                            3 : 1 обемни единици
                                           Разбъркайте ВТВЪРДИТЕЛЯ преди да го добавите към ОСНОВАТА.
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разтворител (макс. об.): Не разреждайте. (Консултирайте се с отделните ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА
ПРИЛОЖЕНИЕ)

Живот на сместа: прибл. 1 час при 20°C (Консултирайте се с отделните ИНСТРУКЦИИ ЗА
НАНАСЯНЕ)
Диаметър на дюзата: 0,019 до 0,031 “
Налягане на дюзата: >250 бара
                           (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 300 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 300 микрона
 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.