HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540 е епоксидно покритие, втвърдяващо се с аминов адукт. То е твърдо, устойчиво на удари и абразия покритие. Подходящо за излагане на въздействието на вода преди завършване процеса на химическо втвърдяване, като процеса продължава и във вода.
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540
Описание

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540 е епоксидно покритие, втвърдяващо се с аминов адукт. То е твърдо, устойчиво на удари и абразия покритие, напр. за зоната на плискане. Подходящо за излагане на въздействието на вода преди завършване процеса на химическо втвърдяване, като процеса продължава и във вода.

Препоръчителна употреба:

Като самогрундиращо дебелослойно покритие, главно за поддръжка на зони на плискане, пилоти на вълноломи и мостик под палубите.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ на Цвят/Оттенък:  Черен/19990

Горен слой:  Гланцов

Сухо вещество, обемно, %: 84±1

Теоретична покривност: 2.4 м2/литър - 350 микрона

Температура на възпламеняване: 26°С

Относително тегло:  1.7 кг/литър

Повърхностно изсъхване: прибл. 4 часа при 20°С

Сух на пипане: прибл. 6 часа при 20°С

Напълно втвърден: 7 дни при 20°С

Летливи органични съединения 176 гр/литър

Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group. Те зависят от нормалните производствени отклонения и където е посочено имат стандартно отклонение, в съответствие с ISO 3534-1.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

   Съотношение на смесване:Основа 45549 : Втвърдител 97531

                                         4:1 обемни единици

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане

Разтворител (макс. обем):  08450 (5%)

Живот на сместа:  1 час при 20 °С

Диаметър на дюзата: .021” - .023”

Налягане на дюзата: 250 бара

                                (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и са предмет на регулиране)

Почистване на инструментите:  TOOL CLEANER 99610 на HEMPEL

Препоръчителна дебелина на слоя, сух: 350 микрона

Препоръчителна дебелина на слоя, мокър: 425 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин. : Съгласно спецификацията

Интервал на повторно нанасяне, макс. Съгласно спецификацията

Мерки за сигурност

Да се работи  внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте.  Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони.

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45540 е епоксидно покритие, втвърдяващо се с аминов адукт. То е твърдо, устойчиво на удари и абразия покритие, напр. за зоната на плискане. Подходящо за излагане на въздействието на вода преди завършване процеса на химическо втвърдяване, като процеса продължава и във вода.

Препоръчителна употреба:

Като самогрундиращо дебелослойно покритие, главно за поддръжка на зони на плискане, пилоти на вълноломи и мостик под палубите.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ на Цвят/Оттенък:  Черен/19990

Горен слой:  Гланцов

Сухо вещество, обемно, %: 84±1

Теоретична покривност: 2.4 м2/литър - 350 микрона

Температура на възпламеняване: 26°С

Относително тегло:  1.7 кг/литър

Повърхностно изсъхване: прибл. 4 часа при 20°С

Сух на пипане: прибл. 6 часа при 20°С

Напълно втвърден: 7 дни при 20°С

Летливи органични съединения 176 гр/литър

Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group. Те зависят от нормалните производствени отклонения и където е посочено имат стандартно отклонение, в съответствие с ISO 3534-1.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

   Съотношение на смесване:Основа 45549 : Втвърдител 97531

                                         4:1 обемни единици

Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане

Разтворител (макс. обем):  08450 (5%)

Живот на сместа:  1 час при 20 °С

Диаметър на дюзата: .021” - .023”

Налягане на дюзата: 250 бара

                                (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и са предмет на регулиране)

Почистване на инструментите:  TOOL CLEANER 99610 на HEMPEL

Препоръчителна дебелина на слоя, сух: 350 микрона

Препоръчителна дебелина на слоя, мокър: 425 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин. : Съгласно спецификацията

Интервал на повторно нанасяне, макс. Съгласно спецификацията

Да се работи  внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте.  Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони.