HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 е епоксидно, втвърдяващо се покритие с аминов адукт. Това е твърдо, удароустойчиво и устойчиво на абразия покритие с добра устойчивост на морската вода и пръски от петрол и петролни продукти.
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
Описание
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 е епоксидно, втвърдяващо се покритие с аминов адукт - продуктът е усилен с гласфлейк.Това е твърдо, удароустойчиво и устойчиво на абразия покритие с добра устойчивост на морската вода и пръски от петрол и петролни продукти. Подходящо за излагане на въздействието на водата скоро след нанасянето и продължаващо да се втвърдява под водата.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:      

 

№ Нюанси/Цветове: 19990/Черен

Повърхност:  Гланц

Сухо вещество, обемно, %  87 ±1

Теоретична покривност:   2,5 m2/л - 350 микрона

Температура на възпламеняване :  35 °C

Специфично тегло:  1,3 кг/литър

Повърхностно изсъхване:  4 прибл. часа 20°C

Сух на пипане:  6 прибл. часа 20°C

Напълно втвърден:  7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 200 g/l

Срок на годност:  2 години за ОСНОВАТА и 3 години (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство.

                           Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:  

  

Версия, смесен продукт: 35870

Съотношение на смесване: ОСНОВА 35879: ВТВЪРДИТЕЛ 98870

                                              3 : 1 обемни единици

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане

Разтворител (макс. об.):   08450 (5%)

Живот на сместа:  1 час 20°C

Диаметър на дюзата:  0,023 - 0,027", обратимо

Налягане на дюзата: 250 bar

            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух:350 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 400 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.: свържете се с представител на Hempel

Интервал на повторно нанасяне, мин.: свържете се с представител на Hempel

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 е епоксидно, втвърдяващо се покритие с аминов адукт - продуктът е усилен с гласфлейк.Това е твърдо, удароустойчиво и устойчиво на абразия покритие с добра устойчивост на морската вода и пръски от петрол и петролни продукти. Подходящо за излагане на въздействието на водата скоро след нанасянето и продължаващо да се втвърдява под водата.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:      

 

№ Нюанси/Цветове: 19990/Черен

Повърхност:  Гланц

Сухо вещество, обемно, %  87 ±1

Теоретична покривност:   2,5 m2/л - 350 микрона

Температура на възпламеняване :  35 °C

Специфично тегло:  1,3 кг/литър

Повърхностно изсъхване:  4 прибл. часа 20°C

Сух на пипане:  6 прибл. часа 20°C

Напълно втвърден:  7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 200 g/l

Срок на годност:  2 години за ОСНОВАТА и 3 години (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство.

                           Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:  

  

Версия, смесен продукт: 35870

Съотношение на смесване: ОСНОВА 35879: ВТВЪРДИТЕЛ 98870

                                              3 : 1 обемни единици

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане

Разтворител (макс. об.):   08450 (5%)

Живот на сместа:  1 час 20°C

Диаметър на дюзата:  0,023 - 0,027", обратимо

Налягане на дюзата: 250 bar

            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух:350 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 400 микрона

Интервал на повторно нанасяне, мин.: свържете се с представител на Hempel

Интервал на повторно нанасяне, мин.: свържете се с представител на Hempel

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.