HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634 е двукомпонентен, епоксиден грунд. Втвърдява се до трудно износващо се покритие, устойчиво на абразия, морска вода и различни масла.  
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634
Описание

HEMPADUR QUATTRO 17634 е двукомпонентен, епоксиден грунд. Втвърдява се до трудно износващо се покритие, устойчиво на абразия, морска вода и различни масла.

Препоръчителна употреба:

  1. Като универсален епоксиден грунд и самогрундиращо се покритие  за потопени конструкции, включващи баластни резервоари за вода, които трябва да са боядисани спрямо изискванията на IMO-PSPC.
  2. HEMPADUR QUATTRO 17634 е подходящ за боядисване през цялата година (до -10°C),  както и за полагане на закрито, където се изисква кратък интервал на повторно нанасяне на боята.

 

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


Цвят/Оттенък: 50630* / Червен.
Повърхност: полу-гладка
Сухо вещество по обем, %: 72 ± 1
Теоретична покривност: 5.8 м2/л - 125 микрона
Съдържание на летливи органични съединения(VOC):  275 гр/л

Суха повърхност: 2 часа при 20°C
Напълно сух: 5 часа при 20°C

Напълно втвърден: 7 дни при 20°C, 20 дни при 5°C
Относително тегло: 1.4 кг/л
Точка на възпламеняване: 27 °C

                                   

                                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Вариант,смес: 17634
Съотношение на смесване: БАЗА 17636 : ВТВЪРДИТЕЛ 97334

                                           4 : 1 обемни части

Методи на нанасянето: Безвъздушен спрей / Четка
Разредител  (макс.об.): 08450 (5%) / 08450 (5%)
Размер на дюзата:   0.021 - 0.025 "
Налягане на дюзата: 250 бара
                        (Данните за нанасяне с безвъздушен спрей са ориентировъчни и са обект на регулиране)
Дебелина на слоя, сух: 125 микрона
Дебелина на слоя, мокър:  175 микрона
Живот на сместа (Безвъздушен спрей): 2 часа при 20°C
Живот на сместа (Четка): 2 часа при 20°C
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Мерки за сигурност
Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте. Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони

HEMPADUR QUATTRO 17634 е двукомпонентен, епоксиден грунд. Втвърдява се до трудно износващо се покритие, устойчиво на абразия, морска вода и различни масла.

Препоръчителна употреба:

  1. Като универсален епоксиден грунд и самогрундиращо се покритие  за потопени конструкции, включващи баластни резервоари за вода, които трябва да са боядисани спрямо изискванията на IMO-PSPC.
  2. HEMPADUR QUATTRO 17634 е подходящ за боядисване през цялата година (до -10°C),  както и за полагане на закрито, където се изисква кратък интервал на повторно нанасяне на боята.

 

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


Цвят/Оттенък: 50630* / Червен.
Повърхност: полу-гладка
Сухо вещество по обем, %: 72 ± 1
Теоретична покривност: 5.8 м2/л - 125 микрона
Съдържание на летливи органични съединения(VOC):  275 гр/л

Суха повърхност: 2 часа при 20°C
Напълно сух: 5 часа при 20°C

Напълно втвърден: 7 дни при 20°C, 20 дни при 5°C
Относително тегло: 1.4 кг/л
Точка на възпламеняване: 27 °C

                                   

                                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Вариант,смес: 17634
Съотношение на смесване: БАЗА 17636 : ВТВЪРДИТЕЛ 97334

                                           4 : 1 обемни части

Методи на нанасянето: Безвъздушен спрей / Четка
Разредител  (макс.об.): 08450 (5%) / 08450 (5%)
Размер на дюзата:   0.021 - 0.025 "
Налягане на дюзата: 250 бара
                        (Данните за нанасяне с безвъздушен спрей са ориентировъчни и са обект на регулиране)
Дебелина на слоя, сух: 125 микрона
Дебелина на слоя, мокър:  175 микрона
Живот на сместа (Безвъздушен спрей): 2 часа при 20°C
Живот на сместа (Четка): 2 часа при 20°C
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте. Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони