HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR SEALER 05990
HEMPADUR SEALER 05990
HEMPADUR SEALER 05990 е двукомпонентен епоксиден продукт с нисък вискозитет.Добре проникващ в бетонови повърхности.
HEMPADUR SEALER 05990
HEMPADUR SEALER 05990
Описание

HEMPADUR SEALER 05990 е двукомпонентен епоксиден продукт с нисък вискозитет. Добре проникващ в бетонови повърхности.

Препоръчителна употреба:

  • За насищане на добре почистени бетонови повърхности преди нанасяне на пигментиращи бои.
  • Трябва да бъде положен в такова количество, че повърхността да е добре наситена. Повърхността не трябва да изглежда "гланцирана".
  • Подходящ като свързващ слой при горещо метализиране на повърхности.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


Цвят/Оттенък:  00000 / Прозрачен
Слой: гладък
Сухо вещество, обемно, %: 29 ± 1
Теоретична покривност: не е приложима .
Летливи органични съединения: 606 гр/л
Напълно изсъхнал: 7 дни при 20°C
Сух на допир: около 3 - 4 часа при  20°C
Относително тегло: 0.9 кг/л
Температура на възпламеняване: 25 °C

                            Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия; смесен продукт: 05990
Отношение на смесване: База 05999: втвърдител 95040
                                           4 : 1 обемни единици
Методи на полагане: Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител(макс.об.): 08450 (5%) / 08450 (5 %)
Живот на сместа: 8 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0.017 - 0.21 "
Налягане на дюзата: 100 бара
        (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: не е приложима

Номинална дебелина на слоя,мокър: не е приложима

Мерки за сигурност
Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.

HEMPADUR SEALER 05990 е двукомпонентен епоксиден продукт с нисък вискозитет. Добре проникващ в бетонови повърхности.

Препоръчителна употреба:

  • За насищане на добре почистени бетонови повърхности преди нанасяне на пигментиращи бои.
  • Трябва да бъде положен в такова количество, че повърхността да е добре наситена. Повърхността не трябва да изглежда "гланцирана".
  • Подходящ като свързващ слой при горещо метализиране на повърхности.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


Цвят/Оттенък:  00000 / Прозрачен
Слой: гладък
Сухо вещество, обемно, %: 29 ± 1
Теоретична покривност: не е приложима .
Летливи органични съединения: 606 гр/л
Напълно изсъхнал: 7 дни при 20°C
Сух на допир: около 3 - 4 часа при  20°C
Относително тегло: 0.9 кг/л
Температура на възпламеняване: 25 °C

                            Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия; смесен продукт: 05990
Отношение на смесване: База 05999: втвърдител 95040
                                           4 : 1 обемни единици
Методи на полагане: Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител(макс.об.): 08450 (5%) / 08450 (5 %)
Живот на сместа: 8 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0.017 - 0.21 "
Налягане на дюзата: 100 бара
        (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: не е приложима

Номинална дебелина на слоя,мокър: не е приложима

Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.