HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR ZINC 17340
HEMPADUR ZINC 17340
HEMPADUR ZINC 17340 е двукомпонентна, богата на цинк епоксидна боя. Тя се втвърдява до твърдо и корозионно-устойчиво покритие.
HEMPADUR ZINC 17340
HEMPADUR ZINC 17340
Описание

HEMPADUR ZINC 17340 е двукомпонентна, богата на цинк епоксидна боя. Тя се втвърдява до твърдо и корозионно-устойчиво покритие.


Препоръчителна употреба:

  • Като "VОС съвместим" грунд за стомана в средно до силно корозионна среда.
  • Може да се прилага върху стомана, покрита с грунд за временна защита (shopprimer), върху която наранени места, заварки и др. са  почистени с електроинструменти.
  • За боядисване на контейнери на поточна линия. В съответствие с SSPC-Paint 20, тип 2, ниво 3.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ на Нюанси/Цветове: 19830 / Червеникаво сиво

Повърхност: Полу-гладка

Сухо вещество, обемно, %: 66 ± 1

Теоретична покривност: 13.2 м2/л -  50 микрона

Точка на запалване : 24 °C

Относително тегло: 2.3 кг/литър

Повърхностно изсъхване: 2 прибл. часа 20°C

Сух при допир: 3 часа 20°C

Напълно втвърден: 7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 323 гр/л

                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия; смесен продукт: 17340

Отношение на смесване: ОСНОВА 17349 : ВТВЪРДИТЕЛ 97040

                                       4 : 1 обемни единици

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка

Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%)

Живот на сместа: 2 часа (20°C)

Диаметър на дюзата: 0.017 - 0.021 "

Налягане на дюзата: 175 бара

                                  (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона

Номинална дебелина на слоя,мокър: 75 микрона

 

 
 

 


 


 

Мерки за сигурност

Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационните листи за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.

 

 

HEMPADUR ZINC 17340 е двукомпонентна, богата на цинк епоксидна боя. Тя се втвърдява до твърдо и корозионно-устойчиво покритие.


Препоръчителна употреба:

  • Като "VОС съвместим" грунд за стомана в средно до силно корозионна среда.
  • Може да се прилага върху стомана, покрита с грунд за временна защита (shopprimer), върху която наранени места, заварки и др. са  почистени с електроинструменти.
  • За боядисване на контейнери на поточна линия. В съответствие с SSPC-Paint 20, тип 2, ниво 3.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ на Нюанси/Цветове: 19830 / Червеникаво сиво

Повърхност: Полу-гладка

Сухо вещество, обемно, %: 66 ± 1

Теоретична покривност: 13.2 м2/л -  50 микрона

Точка на запалване : 24 °C

Относително тегло: 2.3 кг/литър

Повърхностно изсъхване: 2 прибл. часа 20°C

Сух при допир: 3 часа 20°C

Напълно втвърден: 7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 323 гр/л

                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Версия; смесен продукт: 17340

Отношение на смесване: ОСНОВА 17349 : ВТВЪРДИТЕЛ 97040

                                       4 : 1 обемни единици

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка

Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%)

Живот на сместа: 2 часа (20°C)

Диаметър на дюзата: 0.017 - 0.021 "

Налягане на дюзата: 175 бара

                                  (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона

Номинална дебелина на слоя,мокър: 75 микрона

 

 
 

 


 


 

Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационните листи за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.