HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR ZINC 17360
HEMPADUR ZINC 17360
HEMPADUR ZINC 17360 е двукомпонентен епоксиден грунд, богат на цинк. Той се втвърдява до трудно износващо се покритие, силно устойчиво на климатичните условия.Осигурява катодна защита на механично повредени участъци.
HEMPADUR ZINC 17360
HEMPADUR ZINC 17360
Описание

HEMPADUR ZINC 17360 е двукомпонентен епоксиден грунд, богат на цинк. Той се втвърдява до трудно износващо се покритие, силно устойчиво на климатичните условия. Осигурява катодна защита на механично повредени участъци.

Препоръчителна употреба:

Като съвместим с изискванията за нива на "VOC" (летливи органични съединения), подходящ за различни цели, грунд за дълготрайна защита  в епоксидни, винилни и акрилни покривни системи, за употреба върху стомана в умерена до силно корозионна среда. В съответствие с SSPC-Paint 20, тип 2, ниво 2 и ISO 12944-5.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 19830 / Червеникаво сиво
Повърхност: Гладка
Сухо вещество по обем : % 65 ±1
Теоретична покривност: 13 м2/л - 50 микрона
Точка на възпламеняване : 24 °C
Относително тегло: 2,8 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 15 минути 20°C
Напълно сух: 1,5 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 310 гр/л
Срок на годност: 1 години за ОСНОВАТА и 3 година (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство.
                              Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни,  в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 17360
Отношение на смесване: ОСНОВА 17369 : ВТВЪРДИТЕЛ 97040
                                           4 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%) виж Забележки на гърба
Живот на сместа: 2 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,021”
Налягане на дюзата: 150 бара
                              (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 75 микрона

Мерки за сигурност

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR ZINC 17360 е двукомпонентен епоксиден грунд, богат на цинк. Той се втвърдява до трудно износващо се покритие, силно устойчиво на климатичните условия. Осигурява катодна защита на механично повредени участъци.

Препоръчителна употреба:

Като съвместим с изискванията за нива на "VOC" (летливи органични съединения), подходящ за различни цели, грунд за дълготрайна защита  в епоксидни, винилни и акрилни покривни системи, за употреба върху стомана в умерена до силно корозионна среда. В съответствие с SSPC-Paint 20, тип 2, ниво 2 и ISO 12944-5.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 19830 / Червеникаво сиво
Повърхност: Гладка
Сухо вещество по обем : % 65 ±1
Теоретична покривност: 13 м2/л - 50 микрона
Точка на възпламеняване : 24 °C
Относително тегло: 2,8 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 15 минути 20°C
Напълно сух: 1,5 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 310 гр/л
Срок на годност: 1 години за ОСНОВАТА и 3 година (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на производство.
                              Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни,  в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 17360
Отношение на смесване: ОСНОВА 17369 : ВТВЪРДИТЕЛ 97040
                                           4 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%) виж Забележки на гърба
Живот на сместа: 2 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0,017 - 0,021”
Налягане на дюзата: 150 бара
                              (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 75 микрона

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.