HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPALIN ENAMEL 52140
HEMPALIN ENAMEL 52140
HEMPALIN ENAMEL 52140 е гланцов алкиден емайллак, който образува покритие, устойчиво на атмосферни условия. То е гъвкаво и устойчиво на солена вода и изтичания на петрол и други мастни въглеводороди.  
HEMPALIN ENAMEL 52140
HEMPALIN ENAMEL 52140
HEMPALIN ENAMEL 52140
Описание

HEMPALIN ENAMEL 52140 е гланцов алкиден емайллак, който образува покритие, устойчиво на атмосферни условия. То е гъвкаво и устойчиво на солена вода и изтичания на петрол и други мастни въглеводороди.

Препоръчително употреба:

  1. Основно за краен покривен слой при алкидни системи за интериорни и екстериорни метални и дървени изделия, изложени на слабо до умеренокорозионна среда.
  2. Като краен покривен слой в машинни отделения включително върху горната част на резервоари, основни двигатели и спомагателни машини.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Нюанс/цвят: : 10000* / Бял.
Повърхност: Гланц
Сухо вещество, обемно, %: 46 ± 1
Теоретична покривност: 15.3 м2/л - 30 микрона
Съдържание на летливи органични съединения(VOC): 429 гр/л
Напълно сух: 5,5 часа 20°C

Суха повърхност: 3 часа 20°C
Относително тегло: 1.1 кг/л
Температура на възпламеняване: 38 °C

                 *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                  Физическите характеристики, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне:: Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Четка
Разредител(Макс.об.): 08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%) see REMARKS overleaf.
Диаметър на дюзата:: 0.018 "
Налягане на дюзата: 150 бара
                           (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: : 30 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър:  75 микрона
Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08230

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPALIN ENAMEL 52140 е гланцов алкиден емайллак, който образува покритие, устойчиво на атмосферни условия. То е гъвкаво и устойчиво на солена вода и изтичания на петрол и други мастни въглеводороди.

Препоръчително употреба:

  1. Основно за краен покривен слой при алкидни системи за интериорни и екстериорни метални и дървени изделия, изложени на слабо до умеренокорозионна среда.
  2. Като краен покривен слой в машинни отделения включително върху горната част на резервоари, основни двигатели и спомагателни машини.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Нюанс/цвят: : 10000* / Бял.
Повърхност: Гланц
Сухо вещество, обемно, %: 46 ± 1
Теоретична покривност: 15.3 м2/л - 30 микрона
Съдържание на летливи органични съединения(VOC): 429 гр/л
Напълно сух: 5,5 часа 20°C

Суха повърхност: 3 часа 20°C
Относително тегло: 1.1 кг/л
Температура на възпламеняване: 38 °C

                 *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                  Физическите характеристики, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне:: Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Четка
Разредител(Макс.об.): 08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%) see REMARKS overleaf.
Диаметър на дюзата:: 0.018 "
Налягане на дюзата: 150 бара
                           (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: : 30 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър:  75 микрона
Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08230

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.