HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPALIN PRIMER 12050
HEMPALIN PRIMER 12050
HEMPALIN PRIMER 12050 е относително бързо-съхнещ, цинк-фосфатен грунд, на основата на алкидно, силно полимеризирано масло и уретанов алкид
HEMPALIN PRIMER 12050
HEMPALIN PRIMER 12050
HEMPALIN PRIMER 12050
Описание

HEMPALIN PRIMER 12050 е относително бързо-съхнещ, цинк-фосфатен грунд, на основата на алкидно, силно полимеризирано масло и уретанов алкид.

 

Препоръчителна употреба:

Универсален грунд за системи HEMPALIN за защита на стомани от слаба до средно корозионна среда.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Цвят/Нюанс (номер):  40760* / Green

Повърхност:   гладък

Сухо вещество по обем, %:  49 ± 1

Теоретична покривност: 12.3 м2/л - 40 микрона

Температура на възпламеняване:   38 °C

Относително тегло:    1.3 кг/литър

Напълно сух:  4,5 часа- 20°C

Суха повърхност: 45 минути при 20°C

Летливи органични съединения:   407 гр/л

                                               *Други цветове спрямо асортимента на HEMPEL.

                                                              Физическите константи са представени съгласно групата на одобрени формули на HEMPEL.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:      

 

Метод на нанасяне: безвъздушно шприцоване /въздушно шприцоване / четка

Разредител(макс.обем):                 08230 (5%)          / 08230 (5%)                   / 08230 (5%)

Размер на дюзата: 0.018 "

Налягане на дюзата: 150 бара

                           (Данните за безвъздушното пръскане са ориентировъчни и подлежат на обсъждане)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08230

Дебелина на филма, сух: 40 микрона

Дебелина на филма, мокър: 75 микрона

Интервал на повторно нанасяне,мин.: Съгласно спецификацията.

Интервал на повторно нанасяне,макс: Съгласно спецификацията.       

Мерки за сигурност
Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационен лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Да се вземат неодходимите мерки срещу риск от пожар, експлозия, както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони и осигурена вентилация по време на нанасянето на боята в затворени помещения или при такива със застоял въздух.

HEMPALIN PRIMER 12050 е относително бързо-съхнещ, цинк-фосфатен грунд, на основата на алкидно, силно полимеризирано масло и уретанов алкид.

 

Препоръчителна употреба:

Универсален грунд за системи HEMPALIN за защита на стомани от слаба до средно корозионна среда.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Цвят/Нюанс (номер):  40760* / Green

Повърхност:   гладък

Сухо вещество по обем, %:  49 ± 1

Теоретична покривност: 12.3 м2/л - 40 микрона

Температура на възпламеняване:   38 °C

Относително тегло:    1.3 кг/литър

Напълно сух:  4,5 часа- 20°C

Суха повърхност: 45 минути при 20°C

Летливи органични съединения:   407 гр/л

                                               *Други цветове спрямо асортимента на HEMPEL.

                                                              Физическите константи са представени съгласно групата на одобрени формули на HEMPEL.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:      

 

Метод на нанасяне: безвъздушно шприцоване /въздушно шприцоване / четка

Разредител(макс.обем):                 08230 (5%)          / 08230 (5%)                   / 08230 (5%)

Размер на дюзата: 0.018 "

Налягане на дюзата: 150 бара

                           (Данните за безвъздушното пръскане са ориентировъчни и подлежат на обсъждане)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08230

Дебелина на филма, сух: 40 микрона

Дебелина на филма, мокър: 75 микрона

Интервал на повторно нанасяне,мин.: Съгласно спецификацията.

Интервал на повторно нанасяне,макс: Съгласно спецификацията.       

Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационен лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Да се вземат неодходимите мерки срещу риск от пожар, експлозия, както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони и осигурена вентилация по време на нанасянето на боята в затворени помещения или при такива със застоял въздух.