HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPATEX ENAMEL 56360
HEMPATEX ENAMEL 56360
HEMPATEX ENAMEL 56360 е крайно покритие на основата на акрилна смола и нехлорен пластификатор за оптимално запазване на гланца и цвета.Устойчиво на солена вода, пръски от алифатни въглеводороди и др.
HEMPATEX ENAMEL 56360
HEMPATEX ENAMEL 56360
HEMPATEX ENAMEL 56360
HEMPATEX ENAMEL 56360
Описание

HEMPATEX ENAMEL 56360 е крайно покритие на основата на акрилна смола и нехлорен пластификатор за оптимално запазване на гланца и цвета. Физически съхнещо, устойчиво на солена вода, пръски от алифатни въглеводороди и животински и растителни масла.

Препоръчителна употреба:

Като външно и вътрешно крайно покритие в системите HEMPATEX при умерена до силно корозивна среда.

 

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Цвят/Отенък: 10000* / Бял
Покритие: гланц
Сухо вещество, обемно, %: 32 ± 1
Теоретична покривност: 9,1 м2/л - 35 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 594 гр/л
Сух на допир: 3 - 4 часа 20°C
Специфично тегло: 1,1 кг/л
Точка на възпламеняване:  41 °C [77 °F]

Суха повърхност: 1 час при 20°C

                       *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 


Метод на нанасяне:Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Четка
Разредител (макс.об..): 08080 (5%) / 08080 (15%) / 08080 (5%)
Диаметър на дюзата: 0.017 "
Налягане на дюзата: 150 бара
                         (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 35 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър:  100 микрона
Почистване на инструментите: HEMPEL'S THINNER 08080

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPATEX ENAMEL 56360 е крайно покритие на основата на акрилна смола и нехлорен пластификатор за оптимално запазване на гланца и цвета. Физически съхнещо, устойчиво на солена вода, пръски от алифатни въглеводороди и животински и растителни масла.

Препоръчителна употреба:

Като външно и вътрешно крайно покритие в системите HEMPATEX при умерена до силно корозивна среда.

 

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Цвят/Отенък: 10000* / Бял
Покритие: гланц
Сухо вещество, обемно, %: 32 ± 1
Теоретична покривност: 9,1 м2/л - 35 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 594 гр/л
Сух на допир: 3 - 4 часа 20°C
Специфично тегло: 1,1 кг/л
Точка на възпламеняване:  41 °C [77 °F]

Суха повърхност: 1 час при 20°C

                       *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 


Метод на нанасяне:Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Четка
Разредител (макс.об..): 08080 (5%) / 08080 (15%) / 08080 (5%)
Диаметър на дюзата: 0.017 "
Налягане на дюзата: 150 бара
                         (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 35 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър:  100 микрона
Почистване на инструментите: HEMPEL'S THINNER 08080

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.