HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410 е физически съхнещ дебелослоен продукт, който формира равномерен филм с устойчив цвят. Той е резистентен на солена вода.
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410
HEMPATEX HI-BUILD 46410
Описание

HEMPATEX HI-BUILD 46410 е физически съхнещ дебелослоен продукт, който формира равномерен филм устойчив цвят. Той е на базата на акрилна смола, алкиден и нехлоросъдържащ пластификатор. Устойчив на солена вода, остатъци от алифатни въглероди, животински и растителни масла.

 

Препоръчителна употреба:

 

  •  Като грунд, междинно и крайно покритие в HEMPATEX системи при мека корозионно активна среда.
  •  Като самогрундиращо покритие за ремонт и дребни поправки за контейнери, катко и за други случаи, където се изискват бързи и икономични ремонти.
  •  Като крайно покритие за контейнери.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

№ Нюанси/Цветове: 11480* / Сиво

Повърхност: Гладка

Сухо вещество, обемно, % : 42 ± 1

Теоретична покривност: 4.2 м2/л - 100 микрона

Точка на възпламеняване : 26 °C

Относително тегло: 1.2 кг/л

Напълно сух:  1,5 часа  при 20°C

Суха повърхност: 45 минути при 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 508 гр/л

                                      *Налична е гама от други цветове съгласно продуктовата листа.

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Полагане с четка

Разтворител (макс. об.):        08080 (5%)  /   08080 (15%)   /   08080 (5%) 

Диаметър на дюзата: 0.017" до 0.021 "

Налягане на дюзата:  175 бара

                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080

Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 225 микрона

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPATEX HI-BUILD 46410 е физически съхнещ дебелослоен продукт, който формира равномерен филм устойчив цвят. Той е на базата на акрилна смола, алкиден и нехлоросъдържащ пластификатор. Устойчив на солена вода, остатъци от алифатни въглероди, животински и растителни масла.

 

Препоръчителна употреба:

 

  •  Като грунд, междинно и крайно покритие в HEMPATEX системи при мека корозионно активна среда.
  •  Като самогрундиращо покритие за ремонт и дребни поправки за контейнери, катко и за други случаи, където се изискват бързи и икономични ремонти.
  •  Като крайно покритие за контейнери.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

№ Нюанси/Цветове: 11480* / Сиво

Повърхност: Гладка

Сухо вещество, обемно, % : 42 ± 1

Теоретична покривност: 4.2 м2/л - 100 микрона

Точка на възпламеняване : 26 °C

Относително тегло: 1.2 кг/л

Напълно сух:  1,5 часа  при 20°C

Суха повърхност: 45 минути при 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 508 гр/л

                                      *Налична е гама от други цветове съгласно продуктовата листа.

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Въздушно пръскане / Полагане с четка

Разтворител (макс. об.):        08080 (5%)  /   08080 (15%)   /   08080 (5%) 

Диаметър на дюзата: 0.017" до 0.021 "

Налягане на дюзата:  175 бара

                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080

Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 225 микрона

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.