HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPATHANE FAST DRY 55750
HEMPATHANE FAST DRY 55750
HEMPATHANE FAST DRY 55750 е дву-компонентна полиуретанова боя. Втвърдява се с алифатни изоцианати. Добро запазване на гланца и устойчивост на цветовете. Съдържа цинков фосфат.    
HEMPATHANE FAST DRY 55750
HEMPATHANE FAST DRY 55750
Описание

HEMPATHANE FAST DRY 55750 е дву-компонентна полиуретанова боя. Втвърдява се с алифатни изоцианати. Добро запазване на гланца и устойчивост на цветовете. Съдържа цинков фосфат.

Препоръчителна употреба:

  • Като дебелослойно покритие в система от един слой, в съответствие с VOC разпоредбите, за защита на стоманена конструкция в умерено агресивна корозионна среда
  • Може да се използва като междинно или финишно покритие в системи за боядисване
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ на Цветове/Нюанси: 12170* / Сив.
Повърхност: полу-гланц
Сухо вещество, обемно, %: 65%
Теоретична покривност:  6.5 м2/л - 100 микрона
Сух на допир: около 1 час при 20°C
Относително тегло: 1.4 кг/л
Точка на възпламеняване: 29 °C
Летливи органични съединения:: 332 гр/л
Напълно втвърден: 7 дена 20°C

Сух за експлоатация: около 4 часа при 20°C
                        *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                         Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 55750
Съотношение при смесването: база 55759 : втвърдител 97050

                                                     в съотношение   9.1 : 0.9
Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител (макс.об.):    08080 (5%)       /        08080 (5%)
Живот на сместта:  2 часа при 20°C
Диаметър на дюзата : 0.015 - 0.021 "
Налягане на дюзата:: 200 - 250 бара
                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструментите:  HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPATHANE FAST DRY 55750 е дву-компонентна полиуретанова боя. Втвърдява се с алифатни изоцианати. Добро запазване на гланца и устойчивост на цветовете. Съдържа цинков фосфат.

Препоръчителна употреба:

  • Като дебелослойно покритие в система от един слой, в съответствие с VOC разпоредбите, за защита на стоманена конструкция в умерено агресивна корозионна среда
  • Може да се използва като междинно или финишно покритие в системи за боядисване

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ на Цветове/Нюанси: 12170* / Сив.
Повърхност: полу-гланц
Сухо вещество, обемно, %: 65%
Теоретична покривност:  6.5 м2/л - 100 микрона
Сух на допир: около 1 час при 20°C
Относително тегло: 1.4 кг/л
Точка на възпламеняване: 29 °C
Летливи органични съединения:: 332 гр/л
Напълно втвърден: 7 дена 20°C

Сух за експлоатация: около 4 часа при 20°C
                        *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                         Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 55750
Съотношение при смесването: база 55759 : втвърдител 97050

                                                     в съотношение   9.1 : 0.9
Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Четка
Разредител (макс.об.):    08080 (5%)       /        08080 (5%)
Живот на сместта:  2 часа при 20°C
Диаметър на дюзата : 0.015 - 0.021 "
Налягане на дюзата:: 200 - 250 бара
                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструментите:  HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.