HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPATHANE HS 55610
HEMPATHANE HS 55610
HEMPATHANE HS 55610 е двукомпонентно полиуретаново финишно покритие, втвърдяващо се с алифатен изоцианид, с добро запазване на блясък и цвят. Съдържа цинков фосфат.
HEMPATHANE HS 55610
HEMPATHANE HS 55610
HEMPATHANE HS 55610
HEMPATHANE HS 55610
Описание

HEMPATHANE HS 55610 е двукомпонентно полиуретаново финишно покритие, втвърдяващо се с алифатен изоцианид, с добро запазване на блясък и цвят. Съдържа цинков фосфат.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като VОС-съвместимо, финишно покритие с високо съдържание на сухо вещество за защита на конструктивна стомана в корозионна среда.
  • Може да бъде специфицирано в еднослойна система „Директно върху метал” в меки, неагресивни среди.

 

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ на Цветове/Нюанси: Бял/10000*
Повърхност: Гланц
Сухо вещество, обемно, %: 67 ± 1
Теоретична покривност: 6.7 м2/л - 100 микрона
Точка на запалване : 31°C
Относително тегло: 1.4 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 3 (прибл.) часа при 20°C
Напълно сух:  8 (прибл.) часа при 20°C
Напълно втвърден: 7 дни при 20°C
Летливи органични съединения: 336 гр/литър
                                *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                                Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group. Те зависят от нормалните производствени отклонения и където е посочено имат стандартно отклонение, в съответствие с ISO 3534-1

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Отношение на смесване за 55610: Основа 55619 : Втвърдител 97050
                                                     7 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане             Четка
Разредител (макс. об.): 08080(5%)                    08080(5%)
Живот на сместа: 2 часа при (20°C/68°F)
Диаметър на дюзата:  .017"-.021"
Налягане на дюзата:  175 бара

                         (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух:  100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона
Интервал на повторно нанасяне мин: консултурайте се с представител на Hempel

Интервал на повторно нанасяне, макс.: консултурайте се с представител на Hempel

 

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPATHANE HS 55610 е двукомпонентно полиуретаново финишно покритие, втвърдяващо се с алифатен изоцианид, с добро запазване на блясък и цвят. Съдържа цинков фосфат.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като VОС-съвместимо, финишно покритие с високо съдържание на сухо вещество за защита на конструктивна стомана в корозионна среда.
  • Може да бъде специфицирано в еднослойна система „Директно върху метал” в меки, неагресивни среди.

 

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ на Цветове/Нюанси: Бял/10000*
Повърхност: Гланц
Сухо вещество, обемно, %: 67 ± 1
Теоретична покривност: 6.7 м2/л - 100 микрона
Точка на запалване : 31°C
Относително тегло: 1.4 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 3 (прибл.) часа при 20°C
Напълно сух:  8 (прибл.) часа при 20°C
Напълно втвърден: 7 дни при 20°C
Летливи органични съединения: 336 гр/литър
                                *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.
                                Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group. Те зависят от нормалните производствени отклонения и където е посочено имат стандартно отклонение, в съответствие с ISO 3534-1

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Отношение на смесване за 55610: Основа 55619 : Втвърдител 97050
                                                     7 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане             Четка
Разредител (макс. об.): 08080(5%)                    08080(5%)
Живот на сместа: 2 часа при (20°C/68°F)
Диаметър на дюзата:  .017"-.021"
Налягане на дюзата:  175 бара

                         (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух:  100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 150 микрона
Интервал на повторно нанасяне мин: консултурайте се с представител на Hempel

Интервал на повторно нанасяне, макс.: консултурайте се с представител на Hempel

 

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.