HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPATHANE TOPCOAT 55210
HEMPATHANE TOPCOAT 55210
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 е друкомпонентна, акрилна, полиуретанова боя с висок гланц, втвърдяваща се с алифатен изоцианид, с добро запазване на цвета и гланца.
HEMPATHANE TOPCOAT 55210
HEMPATHANE TOPCOAT 55210
HEMPATHANE TOPCOAT 55210
Описание

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 е друкомпонентна, акрилна, полиуретанова боя с висок гланц, втвърдяваща се с алифатен изоцианид, с добро запазване на цвета и гланца.

 

Препоръчителна употреба:

 

Като крайно покритие за защита на стоманени конструкции при силно корозивна среда, където се изисква висока светлоустойчивост и запазване на гланца.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

№ Нюанси/Цветове: 10000* / Бял.
Повърхност: Гланц
Сухо вещество, обемно, % : 51 ± 1
Теоретична покривност: 10.2 м2/л -  50 микрона
Точка на възпламеняване : 33 °C
Относително тегло: 1.2 кг/л

Суха повърхност: 1 час при 20°C
Напълно сух:  8 часа при  20°C

Напълно втвърден:  7 дни при 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 442 гр/л

                                      *Налична е гама от други цветове съгласно MULTI-TINT системата на Хемпел.

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 55210

Съотношение при смесването:база  55219 : втвърдител 95370

                                                7:1 обемни части

Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Четка

Разтворител (макс. об.):                                 /   08080 (5%)

Живот на сместа сместа: 4 часа при 20°C

Диаметър на дюзата: 0.017" до 0.019 "

Налягане на дюзата:  150 бара

                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080 или 08510

Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 100 микрона

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 е друкомпонентна, акрилна, полиуретанова боя с висок гланц, втвърдяваща се с алифатен изоцианид, с добро запазване на цвета и гланца.

 

Препоръчителна употреба:

 

Като крайно покритие за защита на стоманени конструкции при силно корозивна среда, където се изисква висока светлоустойчивост и запазване на гланца.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

№ Нюанси/Цветове: 10000* / Бял.
Повърхност: Гланц
Сухо вещество, обемно, % : 51 ± 1
Теоретична покривност: 10.2 м2/л -  50 микрона
Точка на възпламеняване : 33 °C
Относително тегло: 1.2 кг/л

Суха повърхност: 1 час при 20°C
Напълно сух:  8 часа при  20°C

Напълно втвърден:  7 дни при 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 442 гр/л

                                      *Налична е гама от други цветове съгласно MULTI-TINT системата на Хемпел.

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 55210

Съотношение при смесването:база  55219 : втвърдител 95370

                                                7:1 обемни части

Метод на нанасяне:   Безвъздушно пръскане / Четка

Разтворител (макс. об.):                                 /   08080 (5%)

Живот на сместа сместа: 4 часа при 20°C

Диаметър на дюзата: 0.017" до 0.019 "

Налягане на дюзата:  150 бара

                                 (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080 или 08510

Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 100 микрона

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.