HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
HEMPEL'S GALVOSIL 15700 е двукомпонентен, самовтвърдяващ се, неорганичен цинков силикат с отлична устойчивост срещу климатични въздействия и абразия. Той има отлична химическа устойчивост в диапазон на pH 6 до 9
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
Описание

HEMPEL'S GALVOSIL 15700 е двукомпонентен, самовтвърдяващ се, неорганичен цинков силикат с отлична устойчивост срещу климатични въздействия и абразия. Той има отлична химическа устойчивост в диапазон на pH 6 до 9.

Приложим чрез въздушно пръскане. Предлага катодна защита за локална механична повреда.

Пигмента, съдържащ метала цинк 97170 на Hempel е в пълно съответствие с ISO 3549 и ASTM D520 тип I. Пигмента, съдържащ метала цинк 97170 на Hempel е също така и в съответствие с ASTM D520 type II.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като универсален, устойчив грунд, предпазващ от ръжда
  • Като отделно, цялостно покритие за дълготрайна защита на стомана, изложена на умерена до силно корозионна среда и на абразия
  • Като покритие за танкове в съответствтие с Ръководство за химическа резистентност, В съответствие с SSPC-Paint 20, тип 1, ниво 1 и ISO 12944-5.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 19840 /  Металическо сиво

Повърхност:  Гладка

Сухо вещество, обемно, % : 64 ± 1

Теоретична покривност: 12.8 м2/л - 50 микрона

Точка на възпламеняване:14 °C

Относително тегло: 2.7 кг/л

Суха повърхност: около половин час при 20°C (60-75% относителна влажност)

Напълно сух: 45 минути при 20°C

Напълно втвърден: 16 часа 20°C и минимум 75% относителна влажност

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 434 гр/л

Срок на годност:  6 месеца при  25°C за течността и 3 години за пигмента, съдържащ метала цинк  (съхраняван в затворен съд) от датата на производство.Срокът на годност зависи от температурата на съхранение. Срокът на годност намалява при температура на съхранение над  25°C. Не съхранявайте при температура по-висока от: 40°C.

                                           Срокът на годност е изтекъл ако течността е под формата на гел или ако смесеният продукт образува гел преди приложението.

                                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

 

Версия, смесен продукт: 15700

Отношение на смесване: LIQUID 15709: HEMPEL’S ZINC METAL

                                            PIGMENT 97170/97140

                                            3.1 : 6.9 съотношение на сместа

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане/ Въздушно пръскане / четка ( поправка)

Разтворител (макс. об.) :  08700 (30%) и/или 0870M (30%) / 08700 (50%) / 08700 (10%)

Живот на сместа: 4 часа 20°C

Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.023 "

Налягане на дюзата:100 бара

                                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 75 микрона

Мерки за сигурност
Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.

HEMPEL'S GALVOSIL 15700 е двукомпонентен, самовтвърдяващ се, неорганичен цинков силикат с отлична устойчивост срещу климатични въздействия и абразия. Той има отлична химическа устойчивост в диапазон на pH 6 до 9.

Приложим чрез въздушно пръскане. Предлага катодна защита за локална механична повреда.

Пигмента, съдържащ метала цинк 97170 на Hempel е в пълно съответствие с ISO 3549 и ASTM D520 тип I. Пигмента, съдържащ метала цинк 97170 на Hempel е също така и в съответствие с ASTM D520 type II.

 

Препоръчителна употреба:

  • Като универсален, устойчив грунд, предпазващ от ръжда
  • Като отделно, цялостно покритие за дълготрайна защита на стомана, изложена на умерена до силно корозионна среда и на абразия
  • Като покритие за танкове в съответствтие с Ръководство за химическа резистентност, В съответствие с SSPC-Paint 20, тип 1, ниво 1 и ISO 12944-5.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 19840 /  Металическо сиво

Повърхност:  Гладка

Сухо вещество, обемно, % : 64 ± 1

Теоретична покривност: 12.8 м2/л - 50 микрона

Точка на възпламеняване:14 °C

Относително тегло: 2.7 кг/л

Суха повърхност: около половин час при 20°C (60-75% относителна влажност)

Напълно сух: 45 минути при 20°C

Напълно втвърден: 16 часа 20°C и минимум 75% относителна влажност

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 434 гр/л

Срок на годност:  6 месеца при  25°C за течността и 3 години за пигмента, съдържащ метала цинк  (съхраняван в затворен съд) от датата на производство.Срокът на годност зависи от температурата на съхранение. Срокът на годност намалява при температура на съхранение над  25°C. Не съхранявайте при температура по-висока от: 40°C.

                                           Срокът на годност е изтекъл ако течността е под формата на гел или ако смесеният продукт образува гел преди приложението.

                                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

 

Версия, смесен продукт: 15700

Отношение на смесване: LIQUID 15709: HEMPEL’S ZINC METAL

                                            PIGMENT 97170/97140

                                            3.1 : 6.9 съотношение на сместа

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане/ Въздушно пръскане / четка ( поправка)

Разтворител (макс. об.) :  08700 (30%) и/или 0870M (30%) / 08700 (50%) / 08700 (10%)

Живот на сместа: 4 часа 20°C

Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.023 "

Налягане на дюзата:100 бара

                                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 75 микрона

Работете с внимание.  Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на продукта на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасност.