HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15275
HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15275
SHOPPRIMER E 15275 на HEMPEL е двукомпонентен епокси-полиамиден грунд за временна защита ( шоппраймър), пигментиран с цинково-фосфатни пигменти, инхибиращи ръжда. Той е предназначен за приложение чрез автоматично пръскане.
HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15275
HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15275
Описание

SHOPPRIMER E 15275 на HEMPEL е двукомпонентен епокси-полиамиден грунд за временна защита ( шоппраймър), пигментиран с цинково-фосфатни пигменти, инхибиращи ръжда. Той е предназначен за приложение чрез автоматично пръскане.

Препоръчителна употреба:

Като шоппраймър за защита на стоманени повърхности, почистени чрез бластиране, и други структурни стомани по време на съхранение и периода на изграждане.

 

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:     

№ Нюанси/Цветове: 50890/ Червен

Повърхност:  Гладка

Обем на твърдите частици, %  26 ±1

Теоретична норма на пръскане: консултирайте се с представител на Hempel

Точка на възпламеняване :  4°C

Специфично тегло:  1,2 кг/литър

Сух, готов за употреба: 6 минути (прибл.) при 20°C

Напълно втвърден:  7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 636 гр/л

            Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:    

Версия, смесен продукт: 15275

Отношение на смесване: ОСНОВА 15274 : ВТВЪРДИТЕЛ 95175

                                        6,5 : 3,5 обемни единици

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка (поправки)

Разтворител (макс. об.): 08570 (20%) / 08570 (20%) / 08570 (20%)

Годност на сместа: 24 прибл. часа 20°C/68°F

Диаметър на дюзата:  0,021 “

Налягане на дюзата: 75 бара

            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух:  20 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър:   Не е приложимо

Интервал на повторно нанасяне, мин.:   консултирайте се с представител на Hempel

Интервал на повторно нанасяне, мин.:   консултирайте се с представител на Hempel

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

SHOPPRIMER E 15275 на HEMPEL е двукомпонентен епокси-полиамиден грунд за временна защита ( шоппраймър), пигментиран с цинково-фосфатни пигменти, инхибиращи ръжда. Той е предназначен за приложение чрез автоматично пръскане.

Препоръчителна употреба:

Като шоппраймър за защита на стоманени повърхности, почистени чрез бластиране, и други структурни стомани по време на съхранение и периода на изграждане.

 

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:     

№ Нюанси/Цветове: 50890/ Червен

Повърхност:  Гладка

Обем на твърдите частици, %  26 ±1

Теоретична норма на пръскане: консултирайте се с представител на Hempel

Точка на възпламеняване :  4°C

Специфично тегло:  1,2 кг/литър

Сух, готов за употреба: 6 минути (прибл.) при 20°C

Напълно втвърден:  7 дни 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 636 гр/л

            Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:    

Версия, смесен продукт: 15275

Отношение на смесване: ОСНОВА 15274 : ВТВЪРДИТЕЛ 95175

                                        6,5 : 3,5 обемни единици

Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка (поправки)

Разтворител (макс. об.): 08570 (20%) / 08570 (20%) / 08570 (20%)

Годност на сместа: 24 прибл. часа 20°C/68°F

Диаметър на дюзата:  0,021 “

Налягане на дюзата: 75 бара

            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Номинална дебелина на слоя, сух:  20 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър:   Не е приложимо

Интервал на повторно нанасяне, мин.:   консултирайте се с представител на Hempel

Интервал на повторно нанасяне, мин.:   консултирайте се с представител на Hempel

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.