HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL`S SHOPPRIMER ZS 15890
HEMPEL`S SHOPPRIMER ZS 15890
HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890 е двукомпонентен, цинк-етил-силикатен грунд за временна защита, на база органичен разтворител. Предназначен за нанасяне на автоматична линия.
HEMPEL`S SHOPPRIMER ZS 15890
HEMPEL`S SHOPPRIMER ZS 15890
HEMPEL`S SHOPPRIMER ZS 15890
Описание

HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890 е двукомпонентен,цинк-етил-силикатен грунд за временна защита, на база органичен разтворител. Предназначен за нанасяне на автоматична линия. Особено подходящ за нанасяне в случаите, когато следват процеси на заваряване и газово рязане.

Препоръчителна употреба:

За кратък до среден период на защита на бластирани стоманени листи или други конструкционни стомани по време на съхраняване, производство и монтаж.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ КОНСТАНТИ:


Цвят/Оттенък: 19890* / Червеникаво сив
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно, %: 28 ± 1
Теоретична покривност: 18.7 м2/л - 15 микрона
Съдържание на летливи органични съединения: 620 гр/л

Сух на допир: 4 - 5 минути 20°C
Напълно сух: 72 прибл. часа 20°C (75% отн. влажност)
Относително тегло: 1.3 кг/л
Точка на възпламеняване: 22 °C
Годност : 1 година (25°C) от дата на производство.
                Трайността зависи от условията на съхранение.Тя намалява при съхранение при температура над 25°C. Не дръжте при температура над  40°C или под 5°C.
                Трайността е изтекла, ако течността е желирана или ако миксирания продукт образува желе преди полагането.

                
               

 

 

ПОДРОБНОСТИ ПО НАНАСЯНЕТО:


Версия; смесен продукт: 15890
Отношение на смесване: БАЗА 15899: HEMPEL'S ТЕЧНОСТ 99751

                                            2 : 3 обемни единици
Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка

Разредител (макс. об.): 08570 или 08700 (30%) / 08700 (30%) / 08570 или08700 (15%)
                                        Според отделни Инструкции за полагане
Живот на  сместа: 24 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.023 "
Налягане на дюзата: 80 бара
                            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 15 микрона
Номинална дебелина на слоя,мокър: не е приложима
Интервал на повторно нанасяне,мин.: Съгласно спецификацията
Интервал на повторно нанасяне,макс.: Съгласно спецификацията
Почистване на инструментите: HEMPEL'S THINNER 08700 или 08570.

Мерки за сигурност

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

 

HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890 е двукомпонентен,цинк-етил-силикатен грунд за временна защита, на база органичен разтворител. Предназначен за нанасяне на автоматична линия. Особено подходящ за нанасяне в случаите, когато следват процеси на заваряване и газово рязане.

Препоръчителна употреба:

За кратък до среден период на защита на бластирани стоманени листи или други конструкционни стомани по време на съхраняване, производство и монтаж.

ФИЗИЧЕСКИ КОНСТАНТИ:


Цвят/Оттенък: 19890* / Червеникаво сив
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно, %: 28 ± 1
Теоретична покривност: 18.7 м2/л - 15 микрона
Съдържание на летливи органични съединения: 620 гр/л

Сух на допир: 4 - 5 минути 20°C
Напълно сух: 72 прибл. часа 20°C (75% отн. влажност)
Относително тегло: 1.3 кг/л
Точка на възпламеняване: 22 °C
Годност : 1 година (25°C) от дата на производство.
                Трайността зависи от условията на съхранение.Тя намалява при съхранение при температура над 25°C. Не дръжте при температура над  40°C или под 5°C.
                Трайността е изтекла, ако течността е желирана или ако миксирания продукт образува желе преди полагането.

                
               

 

 

ПОДРОБНОСТИ ПО НАНАСЯНЕТО:


Версия; смесен продукт: 15890
Отношение на смесване: БАЗА 15899: HEMPEL'S ТЕЧНОСТ 99751

                                            2 : 3 обемни единици
Метод на нанасяне:  Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка

Разредител (макс. об.): 08570 или 08700 (30%) / 08700 (30%) / 08570 или08700 (15%)
                                        Според отделни Инструкции за полагане
Живот на  сместа: 24 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.023 "
Налягане на дюзата: 80 бара
                            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 15 микрона
Номинална дебелина на слоя,мокър: не е приложима
Интервал на повторно нанасяне,мин.: Съгласно спецификацията
Интервал на повторно нанасяне,макс.: Съгласно спецификацията
Почистване на инструментите: HEMPEL'S THINNER 08700 или 08570.

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.