HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940
HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940
HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940 е топлоустойчива акрилна полисилоксанова боя. Тя е физически съхнеща от температурата на околната среда.
HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940
HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940
Описание

HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940 е топлоустойчива акрилна полисилоксанова боя. Тя е физически съхнеща от температурата на околната среда.

Препоръчителна употреба:

 

За дълговременна защита на горещи тръбопроводи, външни тръби, комини и други горещи повърхности до 200°C, устойчива на краткотрайно излагане на температури до 300 °C. При нагряване над 200°C за дълги периоди, може да се получи известно обезцветяване, което не нарушава защитните свойства на продукта.

 

 

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Цвят/Отенък: 11150*/ Светло сив
Покритие: Полу-гладко
Сухо вещество, обемно, %: 54 ± 1
Теоретична покривност: 21.6 м2/л - 25 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 402 гр/л
Сух на допир: 1 - 2 часа при 20°C
Относително тегло: 1.4 кг/л
Температура на възпламеняване: 25 °C

Суха повърхност: около 0.5 час при 20°C

                        *други цветове са налични спряно асортимента на бои HEMPEL
                         Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО::

 


Методи на нанасяне: Безвъздушно нанасяне / Въздушно нанасяне / Четка
Разредител (max.vol.): 08080 (15%) / 08080 (25%) / 08080 (15%)
Диаметър на дюзата: 0.017 "
Налягане на дюзата:125 бара
                          (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструментите: HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 25 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 50 микрона

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940 е топлоустойчива акрилна полисилоксанова боя. Тя е физически съхнеща от температурата на околната среда.

Препоръчителна употреба:

 

За дълговременна защита на горещи тръбопроводи, външни тръби, комини и други горещи повърхности до 200°C, устойчива на краткотрайно излагане на температури до 300 °C. При нагряване над 200°C за дълги периоди, може да се получи известно обезцветяване, което не нарушава защитните свойства на продукта.

 

 

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Цвят/Отенък: 11150*/ Светло сив
Покритие: Полу-гладко
Сухо вещество, обемно, %: 54 ± 1
Теоретична покривност: 21.6 м2/л - 25 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 402 гр/л
Сух на допир: 1 - 2 часа при 20°C
Относително тегло: 1.4 кг/л
Температура на възпламеняване: 25 °C

Суха повърхност: около 0.5 час при 20°C

                        *други цветове са налични спряно асортимента на бои HEMPEL
                         Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО::

 


Методи на нанасяне: Безвъздушно нанасяне / Въздушно нанасяне / Четка
Разредител (max.vol.): 08080 (15%) / 08080 (25%) / 08080 (15%)
Диаметър на дюзата: 0.017 "
Налягане на дюзата:125 бара
                          (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструментите: HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 25 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 50 микрона

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.