HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914
HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914
HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914 е топлоустойчива, пигментирана с алуминий полисилоксанова боя, която се втвърдява до здраво покритие при атмосферни условия.  
HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914
HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914
Описание

HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914 е топлоустойчива, пигментирана с алуминий полисилоксанова боя, която се втвърдява до здраво покритие при атмосферни условия.

Препоръчителна употреба:

  1. За дълготрайна защита на горещи тръбопроводи, изпускателни тръбопроводи, димоходни тръби, комини и други горещи повърхности,
  2. В условията на корозионна среда.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:№ Нюанси/Цветове: 19000/ Алуминий
Повърхност: Полу-гладка
Сухо вещество, обемно, % 43 ±1
Теоретична покривност: 17,2 м2/л - 25 микрона
Точка на възпламеняване : 30 °C
Относително тегло: 1,2 кг/литър
Суха повърхност: 1 час 20°C (Отн. влажност: 70%)

Напълно сух: 2,5 часа при 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 465 гр/л
Срок на годност: 1 година (25°C) от датата на производство. В зависимост от условията на съхранение, преди употреба може да се наложи механично разбъркване
                                    Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08080 (5%) / 08080 (15%) / 08080 (5%)
Диаметър на дюзата: 0.017 "
Налягане на дюзата: 125 бара
                        (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 25 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 60 микрона

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914 е топлоустойчива, пигментирана с алуминий полисилоксанова боя, която се втвърдява до здраво покритие при атмосферни условия.

Препоръчителна употреба:

  1. За дълготрайна защита на горещи тръбопроводи, изпускателни тръбопроводи, димоходни тръби, комини и други горещи повърхности,
  2. В условията на корозионна среда.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:№ Нюанси/Цветове: 19000/ Алуминий
Повърхност: Полу-гладка
Сухо вещество, обемно, % 43 ±1
Теоретична покривност: 17,2 м2/л - 25 микрона
Точка на възпламеняване : 30 °C
Относително тегло: 1,2 кг/литър
Суха повърхност: 1 час 20°C (Отн. влажност: 70%)

Напълно сух: 2,5 часа при 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 465 гр/л
Срок на годност: 1 година (25°C) от датата на производство. В зависимост от условията на съхранение, преди употреба може да се наложи механично разбъркване
                                    Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08080 (5%) / 08080 (15%) / 08080 (5%)
Диаметър на дюзата: 0.017 "
Налягане на дюзата: 125 бара
                        (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 25 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 60 микрона

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.