HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140 е много бързо съхнещ антикорозионен грунд/финишно покритие, оцветено с цинков фосфат като антикорозионен инхибиращ пигмент.
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140
Описание

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140 е много бързо съхнещ антикорозионен грунд/финишно покритие, оцветено с цинков фосфат като антикорозионен инхибиращ пигмент. БЪРЗОСЪХНЕЩИЯТ АЛКИД 43140 на HEMPEL е наличен също и пигментиран с желязна слюда и алуминий в цвят 19760.

Характеристики:

 1. Свойства за много бързо съхнене, перфектно решение за вътрецехово приложение.
 2. Отлична покриваемост с полиуретанови, алкидни покрития и покрития от хлоркаучук.
 3. Добри резултати с повечето средства за нанасяне, включително четка
 4. Добра адхезия към стоманата
 5. Безвреден за потребителя и за околната среда, не съдържа олово и хромати

 

Препоръчителна употреба:

 • HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140 може да се използва като антикорозионен грунд/финишно покритие в еднослойни /двуслойни системи за защита на стоманени конструкции, метални конструкции с общо предназначение, както и в тежката и леката стоманена промишленост, където се изискват свойства за бързо съхнене.
 • За обща употреба, за екстериорни и интериорни стоманени повърхности.
 • Подходящ за защита на стоманата в среда на лека до умерена корозия.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 11150* / Бял.

Повърхност: Гладка

Сухо вещество, обемно, % : 49 ±1

Теоретична покривност: 7 м2/л - 70 микрона

Точка на възпламеняване : 25 °C

Относително тегло: 1,4 кг/литър

Сух при допир: 15 минути , 20°C

                        Изисква се подходяща вентилация.

Сух, готов за употреба: 1 час 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 442 гр/л

                                      *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.

                                                   Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

                                                  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Метод на нанасяне: Четка/валяк (точкови поправки) /  Безвъздушен спрей

Разтворител (макс. об.):                       08080 (5%)  /   08080 (5%)

Диаметър на дюзата: 0.015 до 0.021 "

Налягане на дюзата:  200 бара

                                      (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080

Номинална дебелина на слоя, сух: 40 до 120 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 85 до 250 микрона

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140 е много бързо съхнещ антикорозионен грунд/финишно покритие, оцветено с цинков фосфат като антикорозионен инхибиращ пигмент. БЪРЗОСЪХНЕЩИЯТ АЛКИД 43140 на HEMPEL е наличен също и пигментиран с желязна слюда и алуминий в цвят 19760.

Характеристики:

 1. Свойства за много бързо съхнене, перфектно решение за вътрецехово приложение.
 2. Отлична покриваемост с полиуретанови, алкидни покрития и покрития от хлоркаучук.
 3. Добри резултати с повечето средства за нанасяне, включително четка
 4. Добра адхезия към стоманата
 5. Безвреден за потребителя и за околната среда, не съдържа олово и хромати

 

Препоръчителна употреба:

 • HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140 може да се използва като антикорозионен грунд/финишно покритие в еднослойни /двуслойни системи за защита на стоманени конструкции, метални конструкции с общо предназначение, както и в тежката и леката стоманена промишленост, където се изискват свойства за бързо съхнене.
 • За обща употреба, за екстериорни и интериорни стоманени повърхности.
 • Подходящ за защита на стоманата в среда на лека до умерена корозия.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

№ Нюанси/Цветове: 11150* / Бял.

Повърхност: Гладка

Сухо вещество, обемно, % : 49 ±1

Теоретична покривност: 7 м2/л - 70 микрона

Точка на възпламеняване : 25 °C

Относително тегло: 1,4 кг/литър

Сух при допир: 15 минути , 20°C

                        Изисква се подходяща вентилация.

Сух, готов за употреба: 1 час 20°C

Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 442 гр/л

                                      *Налична е широка гама от цветове чрез системата на Хемпел MULTI-TINT.

                                                   Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

                                                  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

 

Метод на нанасяне: Четка/валяк (точкови поправки) /  Безвъздушен спрей

Разтворител (макс. об.):                       08080 (5%)  /   08080 (5%)

Диаметър на дюзата: 0.015 до 0.021 "

Налягане на дюзата:  200 бара

                                      (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:  HEMPEL'S THINNER 08080

Номинална дебелина на слоя, сух: 40 до 120 микрона

Номинална дебелина на слоя, мокър: 85 до 250 микрона

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.