HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
Hempel's Speed-Dry Primer 13770
Hempel's Speed-Dry Primer 13770
Hempel's Speed-Dry Primer 13770 е бързо съхнещ алкиден грунд, съдържащ цинков фосфат за подобряване на антикорозионните му качества.
Hempel's Speed-Dry Primer 13770
Hempel's Speed-Dry Primer 13770
Описание

Hempel's Speed-Dry Primer 13770 е бързо съхнещ алкиден грунд, съдържащ цинков фосфат за подобряване на антикорозионните му качества.

Препоръчителна употреба:

Универсален грунд за защита на стомана в атмосферна умерено корозионна среда.

Технически параметри

 

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

№ Нюанси/Цветове:

15680 / Сив.

Повърхност:

Гладка

Сухо вещество, обемно, %

57 ±2

Теоретична покривност:

14,3 m2/л [573,4 sq.ft./US gallon] - 40 микрона /1,6 mils

Температура на възпламеняване:

24 °C [75,2 °F]

Специфично тегло:

1,7 kg/литър [13,9 lbs/US gallon]

Сух на пипане:

30 минути при 20°C/68°F

Съдържание на летливи органични съединения (VОС):

384 g/l [3,2 lbs/US gallon]

Срок на годност:

3 години 25°C/77°F от датата на производство. Да се съхранява в затворен контейнер.

 

Срокът на годност зависи от температурата на съхранение. Срокът на годност се намалява при температура на съхраняване над: 40°C/105°F.

 

Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

Метод на нанасяне:

Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка

Разтворител (макс. об.):

08080 (5%) / 08080 (5%) / 08080 (5%)

Диаметър на дюзата:

0,18 “

Налягане на дюзата:

150 bar [2175 psi]

 

(Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:

HEMPEL'S THINNER 08080

Номинална дебелина на слоя, сух:

40 микрона [1,6 mils] (Виж Забележки на гърба)

Номинална дебелина на слоя, мокър:

60 микрона [2,4 mill]

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

Hempel's Speed-Dry Primer 13770 е бързо съхнещ алкиден грунд, съдържащ цинков фосфат за подобряване на антикорозионните му качества.

Препоръчителна употреба:

Универсален грунд за защита на стомана в атмосферна умерено корозионна среда.

 

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

№ Нюанси/Цветове:

15680 / Сив.

Повърхност:

Гладка

Сухо вещество, обемно, %

57 ±2

Теоретична покривност:

14,3 m2/л [573,4 sq.ft./US gallon] - 40 микрона /1,6 mils

Температура на възпламеняване:

24 °C [75,2 °F]

Специфично тегло:

1,7 kg/литър [13,9 lbs/US gallon]

Сух на пипане:

30 минути при 20°C/68°F

Съдържание на летливи органични съединения (VОС):

384 g/l [3,2 lbs/US gallon]

Срок на годност:

3 години 25°C/77°F от датата на производство. Да се съхранява в затворен контейнер.

 

Срокът на годност зависи от температурата на съхранение. Срокът на годност се намалява при температура на съхраняване над: 40°C/105°F.

 

Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

Метод на нанасяне:

Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка

Разтворител (макс. об.):

08080 (5%) / 08080 (5%) / 08080 (5%)

Диаметър на дюзата:

0,18 “

Налягане на дюзата:

150 bar [2175 psi]

 

(Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)

Почистване на инструменти:

HEMPEL'S THINNER 08080

Номинална дебелина на слоя, сух:

40 микрона [1,6 mils] (Виж Забележки на гърба)

Номинална дебелина на слоя, мокър:

60 микрона [2,4 mill]

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.