HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140
HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140
UNI-PRIMER 13140 на HEMPEL е бързосъхнещ еднокомпонентен грунд с пигменти, инхибиращи ръждата.
HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140
HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140
Описание

UNI-PRIMER 13140 на HEMPEL е бързосъхнещ еднокомпонентен грунд с пигменти, инхибиращи ръждата.

Препоръчителна употреба:

Като грунд, подходящ за стоманени и метални повърхности за HEMPALIN или HEMPATEX в лека до умерена корозионна среда. Той осигурява възможност за намаляване на броя на слоевете при поддръжка.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 12170* / Сив.
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно, % 42 ±1
Теоретична покривност: 8,4 м2/л - 50 микрона
Точка на възпламеняване : 30 °C
Относително тегло: 1,5 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 0,75 прибл. часа 20°C
Сух при допир: 2 прибл. часа 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 517 гр/л

                                    Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08080 (5%) / 08080 (10%) / 08080 (10%)
Диаметър на дюзата: 0,019 - 0,023”
Налягане на дюзата: 150 бара
                                (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 125 микрона

 

 

 

Мерки за сигурност
Бъдете внимателни. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

UNI-PRIMER 13140 на HEMPEL е бързосъхнещ еднокомпонентен грунд с пигменти, инхибиращи ръждата.

Препоръчителна употреба:

Като грунд, подходящ за стоманени и метални повърхности за HEMPALIN или HEMPATEX в лека до умерена корозионна среда. Той осигурява възможност за намаляване на броя на слоевете при поддръжка.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 12170* / Сив.
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно, % 42 ±1
Теоретична покривност: 8,4 м2/л - 50 микрона
Точка на възпламеняване : 30 °C
Относително тегло: 1,5 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 0,75 прибл. часа 20°C
Сух при допир: 2 прибл. часа 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 517 гр/л

                                    Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08080 (5%) / 08080 (10%) / 08080 (10%)
Диаметър на дюзата: 0,019 - 0,023”
Налягане на дюзата: 150 бара
                                (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08080
Номинална дебелина на слоя, сух: 50 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 125 микрона

 

 

 

Бъдете внимателни. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.