HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910
HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910
HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 е двукомпонентен студено втвърдяващ се винил естер/акрилен кополимер, подсилен със стъклени частици. Дебелослойно покритие, което се нанася чрез стандартно оборудване за безвъздушно пръскане.  
HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910
HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910
Описание

HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 е двукомпонентен студено втвърдяващ се винил естер/акрилен кополимер, подсилен със стъклени частици. Дебелослойно покритие, което се нанася чрез стандартно оборудване за безвъздушно пръскане.

Препоръчителна употреба:

  1. Като покритие на повърхности, потопени във вода, където се изисква висока устойчивост на химически атаки.
  2. HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 е подходящ за силно активни химични среди с pH  от 0 до 13. Продуктът има и отлична устойчивост към деминерализирана(обезсолена) вода, както и към разтворители.
  3. Продуктът е подходящ също така и за агресивна атмосфера и при условия на замърсяване от разливи.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:Цвят/Отенък: 11630 светлосив.
Повърхност : Гладка
Сухо вещество, обемно, %: 100
Теоретична покривност: 1.5 м2/л - 650 микрона
Съдържание на летливи органични съединения(VOC): 356 гр/л
Напълно втвърден: 4 дни при  20°C
Сух на допир: 6 часа при 20°C
Относително тегло: 1,2 кг/л
Точка на възпламеняване: 26 °C
Срок на годност: 6 месеца (20°C) от дата на производство. Срокът на годност намалява при температура на съхранение над 20°C.

                                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Вариант,смес: 35910
Съотношение на смесване: БАЗА 35919: ВТВЪРДИТЕЛ 99410

                                               98:2 обемни части
Метод на нанасянето: Безвъздушен спрей   /   Четка   /    Валяк
                                     
Живот на сместа: 45 минути при 20°C
Размер на дюзата:0.03 - 0.06 "
Налягане на дюзата: 275 бара
                        (Данните за нанасяне с безвъздуиен спрей са ориентировъчни и са обект на регулиране)
Дебелина на слоя, сух: 650 микрона
Дебелина на слоя, мокър: 725 микрона

Мерки за сигурност
Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационен лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте. Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони

HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 е двукомпонентен студено втвърдяващ се винил естер/акрилен кополимер, подсилен със стъклени частици. Дебелослойно покритие, което се нанася чрез стандартно оборудване за безвъздушно пръскане.

Препоръчителна употреба:

  1. Като покритие на повърхности, потопени във вода, където се изисква висока устойчивост на химически атаки.
  2. HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 е подходящ за силно активни химични среди с pH  от 0 до 13. Продуктът има и отлична устойчивост към деминерализирана(обезсолена) вода, както и към разтворители.
  3. Продуктът е подходящ също така и за агресивна атмосфера и при условия на замърсяване от разливи.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:Цвят/Отенък: 11630 светлосив.
Повърхност : Гладка
Сухо вещество, обемно, %: 100
Теоретична покривност: 1.5 м2/л - 650 микрона
Съдържание на летливи органични съединения(VOC): 356 гр/л
Напълно втвърден: 4 дни при  20°C
Сух на допир: 6 часа при 20°C
Относително тегло: 1,2 кг/л
Точка на възпламеняване: 26 °C
Срок на годност: 6 месеца (20°C) от дата на производство. Срокът на годност намалява при температура на съхранение над 20°C.

                                        Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Вариант,смес: 35910
Съотношение на смесване: БАЗА 35919: ВТВЪРДИТЕЛ 99410

                                               98:2 обемни части
Метод на нанасянето: Безвъздушен спрей   /   Четка   /    Валяк
                                     
Живот на сместа: 45 минути при 20°C
Размер на дюзата:0.03 - 0.06 "
Налягане на дюзата: 275 бара
                        (Данните за нанасяне с безвъздуиен спрей са ориентировъчни и са обект на регулиране)
Дебелина на слоя, сух: 650 микрона
Дебелина на слоя, мокър: 725 микрона

Да се работи внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационен лист за безопасност на продукта и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте. Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони