HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
Hempafire Pro 315 43360
Hempafire Pro 315 43360
Hempafire Pro 315 43360 е еднокомпонентно, на основата на органични разтворители, набъбващо покритие, оптимизирано за 60-минутна противопожарна защита на конструктивна стомана срещу целулозни пожари. Подходящ е за приложение в работилница и на работната площадка.
Hempafire Pro 315 43360
Hempafire Pro 315 43360
Описание

Hempafire Pro 315 43360 е еднокомпонентно, на основата на органични разтворители, набъбващо покритие, оптимизирано за 60-минутна противопожарна защита на конструктивна стомана срещу целулозни пожари. Подходящ е за приложение в работилница и на работната площадка.

Препоръчителна употреба:

  •  Като пасивно огнезащитно покритие за конструктивна стомана при вътрешни и външни условия (до условия С4 по ISO 12944-2). Подходящо за греди и колони с отворен профил, ажурни греди и греди и колони с кухо сечение.
  •  Като покритие за ремонт и поправки за повредени зони на прясно нанесен Hempafire Pro 315.
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 10000/ бяло
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно,%: 75 ±3
Теоретична покривност: 1 m2/л  - 750 микрона
Температура на възпламеняване :23 °C
Специфично тегло: 1,3 kg/литър
Повърхностно изсъхване: прибл. 15 минути при 20°C - 750 микрона
Пълно изсъхване: прибл. 21 часа при 20°C – 750 микрона
Сух, готов за употреба: Вижте отделните Инструкции за приложение.
Съдържание на летливи органични съединения(VОС) : 330 g/l

Срок на годност: 12 месеца при 25°C/77°F , след което качеството на покритие подлежи на повторна инспекция
                               Физическите характеристикi, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разтворител (макс. об.): Не се препоръчва
Диаметър на дюзата: 0,017” - 0,023”
Налягане на дюзата: 200 бара
            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08080 или HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: Дебелината на сухия слой (DFT) зависи от изискваната огнеустойчивост, както и от коефициента на плътност (Нр/А) на стоманения елемент. Свържете се с местния представител на Hempel, за да получите повече информация.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

Hempafire Pro 315 43360 е еднокомпонентно, на основата на органични разтворители, набъбващо покритие, оптимизирано за 60-минутна противопожарна защита на конструктивна стомана срещу целулозни пожари. Подходящ е за приложение в работилница и на работната площадка.

Препоръчителна употреба:

  •  Като пасивно огнезащитно покритие за конструктивна стомана при вътрешни и външни условия (до условия С4 по ISO 12944-2). Подходящо за греди и колони с отворен профил, ажурни греди и греди и колони с кухо сечение.
  •  Като покритие за ремонт и поправки за повредени зони на прясно нанесен Hempafire Pro 315.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 10000/ бяло
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно,%: 75 ±3
Теоретична покривност: 1 m2/л  - 750 микрона
Температура на възпламеняване :23 °C
Специфично тегло: 1,3 kg/литър
Повърхностно изсъхване: прибл. 15 минути при 20°C - 750 микрона
Пълно изсъхване: прибл. 21 часа при 20°C – 750 микрона
Сух, готов за употреба: Вижте отделните Инструкции за приложение.
Съдържание на летливи органични съединения(VОС) : 330 g/l

Срок на годност: 12 месеца при 25°C/77°F , след което качеството на покритие подлежи на повторна инспекция
                               Физическите характеристикi, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Четка
Разтворител (макс. об.): Не се препоръчва
Диаметър на дюзата: 0,017” - 0,023”
Налягане на дюзата: 200 бара
            (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S THINNER 08080 или HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: Дебелината на сухия слой (DFT) зависи от изискваната огнеустойчивост, както и от коефициента на плътност (Нр/А) на стоманения елемент. Свържете се с местния представител на Hempel, за да получите повече информация.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.
Интервал на повторно нанасяне, мин.: Вижте отделните Инструкции за приложение.

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.