HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 15570 е двукомпонентна, епоксидна боя, която се втвърдява до здраво покритие с висока устойчивост на корозия при температури до (-10°C).
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 15570
Описание

HEMPADUR 15570 е двукомпонентна, епоксидна боя, която се втвърдява до здраво покритие с висока устойчивост на корозия при температури до (-10°C). Червеникаво сивия 12430 цвят с пигмент от слюден железен оксид е много подходящ за приложение при висока влажност на въздуха и върху влажни стоманени повърхности.


Препоръчителна употреба:

 

  1. Като грунд за поддръжка и ремонт, междинно и / или крайно покритие в системи HEMPADUR в силно корозивна среда.
  2. Като крайно покритие, при което външния вид е от по-малка важност.
  3. Като епоксиден грунд, втвърдяващ се при ниска температура, междинно и/или крайно покритие в бояджийските системи в съответствие със спецификацията.
  4. Много подходящ като грунд за временна защита след бластиране, в епоксидни системи.
  5. Пулверизирано покритие(мъгла) върху GALVOSIL
Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 12430 (MIO)*/ Червеникаво сиво
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно,%54 ±1
Теоретична покривност: 5,4 м2/л - 100 микрона
Точка на възпламеняване : 25 °C
Относително тегло: 1,4 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 1 часа 20°C
Пълно изсъхване: 5 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 414 гр/л
Срок на годност: 3 години за ОСНОВАТА и 3 години (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на
производство.

                         

                            Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 15570
Отношение на смесване: ОСНОВА 15579 : ВТВЪРДИТЕЛ 95570
                                           3 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%)
Живот на сместа: 2 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0,019 - 0,021”
Налягане на дюзата: 175 бара
                                  (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 200 микрона

 

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 15570 е двукомпонентна, епоксидна боя, която се втвърдява до здраво покритие с висока устойчивост на корозия при температури до (-10°C). Червеникаво сивия 12430 цвят с пигмент от слюден железен оксид е много подходящ за приложение при висока влажност на въздуха и върху влажни стоманени повърхности.


Препоръчителна употреба:

 

  1. Като грунд за поддръжка и ремонт, междинно и / или крайно покритие в системи HEMPADUR в силно корозивна среда.
  2. Като крайно покритие, при което външния вид е от по-малка важност.
  3. Като епоксиден грунд, втвърдяващ се при ниска температура, междинно и/или крайно покритие в бояджийските системи в съответствие със спецификацията.
  4. Много подходящ като грунд за временна защита след бластиране, в епоксидни системи.
  5. Пулверизирано покритие(мъгла) върху GALVOSIL

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


№ Нюанси/Цветове: 12430 (MIO)*/ Червеникаво сиво
Повърхност: Гладка
Сухо вещество, обемно,%54 ±1
Теоретична покривност: 5,4 м2/л - 100 микрона
Точка на възпламеняване : 25 °C
Относително тегло: 1,4 кг/литър
Повърхностно изсъхване: 1 часа 20°C
Пълно изсъхване: 5 часа 20°C
Напълно втвърден: 7 дни 20°C
Съдържание на летливи органични съединения (VОС) : 414 гр/л
Срок на годност: 3 години за ОСНОВАТА и 3 години (25°C) за ВТВЪРДИТЕЛЯ от датата на
производство.

                         

                            Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените формули на HEMPEL Group.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 15570
Отношение на смесване: ОСНОВА 15579 : ВТВЪРДИТЕЛ 95570
                                           3 : 1 обемни единици
Метод на нанасяне: Безвъздушно пръскане / Въздушен спрей / Четка
Разтворител (макс. об.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%)
Живот на сместа: 2 часа 20°C
Диаметър на дюзата: 0,019 - 0,021”
Налягане на дюзата: 175 бара
                                  (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Почистване на инструменти: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Номинална дебелина на слоя, сух: 100 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 200 микрона

 

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.