HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143 е двукомпонентен епоксиден продукт с полиамиден адукт с добри свойства при намокряне и никса пропускливост на вода.Безвреден за зърнени товари,устойчивост към морска вода,петролни пръски и др.
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45143
Описание

HEMPADUR 45143 е двукомпонентен епоксиден продукт с полиамиден адукт с добри свойства при намокряне и никса пропускливост на вода. Той е самогрундуращ и формиращ твърдо и здраво покритие, което има добра износо- и удароустойчивост, както и устойчивост на въздействието на морска вода, минерални масла, алафатни въглероди и петролни пръски, катко и др. подобни. Безвреден за зърнени товари.

Препоръчителна употреба:

1. Като грунд, междинен или краен покривен слой в бояджийска система (за тежки условия) съгласно спецификацията. ( Като краен покривен слой, когато външния вид не е толкова важен).

2,  За поправка и поддръжка на люкове, табла, в товарни трюмове и др. при температура на полагане над -10°C/15°F

3, Като покритие на баластните трюмове.

HEMPADUR 45143 е пригоден за употреба при климат с ниски температури.

 

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 50630*/ червен
Повърхност: полу-гланц
Обем на твърдите частици, % : 60 ± 1
Теоретична разходна норма: 4 м2/л  - 150 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 367 гр/л
Напълно сух: 20 дни 5°C
Сух на добир: около 11 часа при 5°C/41°F

Суха повърхност: 2 часа при 20°C/41°F
Специфично тегло: 1.3 кг/л
Точка на възпламеняване: 25 °C

                                      *Други цветове спрямо листа с асортименти.

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

                                                  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 45143
Отношение на смесване:БАЗА 45148: ВТВЪРДИТЕЛ 97430

                                           3:1 обемни части
Метод на нанасяне:  безвъздушно пръскане/ Четка
Разредител (макс.об.):  08450 (5%) / 08450 (5%)
Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.023 "
Налягане на дюзата: 250 бара
                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 150 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 250 микрона
Живот на сместа (безвъздушно пръскане): 2 часа при 15°C
Живот на сместа (Четка): 4 часа при 15°C
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 или HEMPEL'S THINNER 08450

Мерки за сигурност
Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.

HEMPADUR 45143 е двукомпонентен епоксиден продукт с полиамиден адукт с добри свойства при намокряне и никса пропускливост на вода. Той е самогрундуращ и формиращ твърдо и здраво покритие, което има добра износо- и удароустойчивост, както и устойчивост на въздействието на морска вода, минерални масла, алафатни въглероди и петролни пръски, катко и др. подобни. Безвреден за зърнени товари.

Препоръчителна употреба:

1. Като грунд, междинен или краен покривен слой в бояджийска система (за тежки условия) съгласно спецификацията. ( Като краен покривен слой, когато външния вид не е толкова важен).

2,  За поправка и поддръжка на люкове, табла, в товарни трюмове и др. при температура на полагане над -10°C/15°F

3, Като покритие на баластните трюмове.

HEMPADUR 45143 е пригоден за употреба при климат с ниски температури.

 

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


№ Нюанси/Цветове: 50630*/ червен
Повърхност: полу-гланц
Обем на твърдите частици, % : 60 ± 1
Теоретична разходна норма: 4 м2/л  - 150 микрона
Съдържание на летливи органични съединения (VОС): 367 гр/л
Напълно сух: 20 дни 5°C
Сух на добир: около 11 часа при 5°C/41°F

Суха повърхност: 2 часа при 20°C/41°F
Специфично тегло: 1.3 кг/л
Точка на възпламеняване: 25 °C

                                      *Други цветове спрямо листа с асортименти.

                                       Физическите характеристика, посочени тук са номинални данни, в съответствие с одобрените  формули на HEMPEL Group.

                                                  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Версия, смесен продукт: 45143
Отношение на смесване:БАЗА 45148: ВТВЪРДИТЕЛ 97430

                                           3:1 обемни части
Метод на нанасяне:  безвъздушно пръскане/ Четка
Разредител (макс.об.):  08450 (5%) / 08450 (5%)
Диаметър на дюзата: 0.019 - 0.023 "
Налягане на дюзата: 250 бара
                               (Данните за безвъздушно пръскане са примерни и подлежат на регулиране)
Номинална дебелина на слоя, сух: 150 микрона
Номинална дебелина на слоя, мокър: 250 микрона
Живот на сместа (безвъздушно пръскане): 2 часа при 15°C
Живот на сместа (Четка): 4 часа при 15°C
Почистване на инструментите: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 или HEMPEL'S THINNER 08450

Работете с внимание. Преди и по време на работа, съблюдавайте всички етикети за безопасност върху опаковката и контейнерите с боя, консултирайте се с Информационния лист за безопасност на HEMPEL и следвайте всички местни или национални разпоредби по безопасността.